Ardanuç İlçesi Hakkında Bilgi

Ardanuç İlçesi nereye bağlıdır, Ardanuç İlçesi tarihi e ekonomisi hakkında bilgi.

Karadeniz bölgesinde Rize iline bağlı bir ilçedir, ilin kuzey-doğusunda, Karadeniz kıyısındadır. ilçenin topraklarını doğuda Çoruh ilinin Fındıklı, batıda Rize’nin Pazar, kuzeyde Karadeniz, güneyde Yusufeli ilçesi çevirir. 43 köyü vardır.

Yüzölçümü: 750 km. kare
Nüfusu: 20.784 Ardeşen topraklarında dağlar Karadeniz kıyılarına doğru alçalır. Trabzon- Zigana sıradağları, bu dağlara bağlı dağlar, tepeler ilçe topraklarının çoğunu kaplar. Yer yer, bu dağların birleştiği derin vadiler, dik meyilli yamaçlar baştan başa ormanlarla kaplıdır.

ARDANUCEn çok kayın ve çam ormanları vardır. Arazinin çok arızalı olması dolayısıyla tarıma elverişli toprak çok azdır, buralardan elde edilen ürün de yetersizdir. Fındık ve çay ilçenin belli başlı gelir kaynağıdır. Ardeşen’in taşıtı birinci derecede Karadeniz yolu ile sağlanır. Karadan da, Kars-Trabzon devlet şosesinden faydalanılır, ilçe topraklarının yetersizliği yüzünden halk, çoğunlukla, iş merkezlerine göç etmektedir.

İlçe merkezi Ardeşen kasabası, eskiden gene Rize ilinin Pazar ilçesine bağlı bir bucak merkeziydi. 1954 yılında ilçe merkezi oldu. Çevrede bulunan Cibistan, Okurdule, Kuvançeri ve Siyat köyleri de kasaba Sınırı içine alındı. Böylece Ardeşen kasabası büyümüş oldu.

Kasaba, Zigana Dağlarının Karadeniz’e inen kuzey yönünde kurulmuştur. Sonradan belediye sınırları içine alınan köyler, kıyıya nispetle arkada ve içeride kalmaktadır. Bu köyler dik yamaçlar üzerindedir. Bundan dolayı kasaba, deniz kıyısından gerilere doğru dağınık bir manzara gösterir.

Ardeşen kasabasının güney yönünde yükselen Zigana Dağları kayın ve gürgen ormanlarıyla kaplıdır. Halk, fındık, çay ve meyva yetiştirmekle geçinir. Kasabanın içme suyu, elektrik tesisleri vardır. Karadeniz kıyıları boyunca uzanan Trabzon-Kars yolu kasabadan geçer. Tarım arazisinin pek dar olması, halkın bir kısmının başka kasabalarda çalışmasına sebep olmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir