Ardahan İli Hakkında Bilgi

Ardahan nerededir, Ardahan şehrimiz hangi bölgededir, Ardahan hakkında bilgi.

Kuzey-Doğu Anadolu’da yüksek Kars Yaylasında, Kars iline bağlı bir ilçedir, ilçe topraklarını doğuda Çıldır, batıda Artvin ilinin Şavşat, kuzeyde Posof, güneyde Çöle ilçeleri sınırlandırır. 61 köyü vardır.
Yüzölçümü: 1.514 km. kare
Nüfusu : 49.881
İlçenin adını taşıyan Ardahan Yaylası aynı zamanda geniş bir düzlük halindedir. Bundan dolayı, yaylaya Ardahan Ovası da denir.

İlçe Aras ve Karasu vadilerinin kuzeyine düşen dağların arasında uzanır. Daha çok, Ardahan kasabasının etrafını çevreliyen bu ova çevresinde dağlar yükselir. Ardahan Ovası, yaz aylarında kuru olduğu için hayvan yetiştirmeye elverişlidir. Kış ayları boyunca her taraf karlarla örtülüdür. İlkbaharla birlikte karlar erimeye başlar, ovayı sular kaplar, ardahanyaza doğru sular çekilir, arazi yemyeşil olur.

Ardahan ilçesi toprakları çoğunlukla düzlük, bazı yerlerde tatlı meyilli yamaçlardan meydana gelmiştir. İlçe topraklarından akan Kura Irmağı kuzey-batıya doğru Sovyet topraklarına girer. Kura’ya Ardahan Çayı da denir. Bu ırmak Allahüekber Dağları’nın kuzey yönünde 3.024 metre yüksekteki Bakır Suyu’nun çevredeki diğer yüksek tepelerden çıkan Hoçuvan, Göle, Çaykeklik suları ile birleşmesinden meydana gelen Kura Irmağı’nın yukarı parçasıdır. Çıldır Suyu’nu aldıktan sonra Sovyet topraklarına giren Ardahan Çayı orada önce Ahilkelek, sonra Ahıska adlarını alır, Tiflis’ten geçer, Aras nehrine karışarak Hazar Denizi’ne dökülür.

Ardahan İlçesi toprakları hayvan yetiştirmeye çok elverişli olduğundan geniş otlaklarında hayvan beslenir. Bu hayvanlardan elde edilen sütlerle yapılan peynir ve yağlar ilçenin belli başlı ihraç maddesidir. Hayvan ihracı da büyük bir yekun tutar.
Ardahan ilçesinin merkezi Ardahan kasabasıdır. Denizden yüksekliği 1800 metre olan kasaba, Kura Irmağı’nın iki kıyısındaki tepeler üzerine kurulmuştur. Kasabanın bulunduğu alan Ardahan Ovasının orta kesimine düşer.

Kasabanın üzerinde kurulduğu tepelerden aşağıya doğru inen mahalleler, Kura Irmağının üzerinde uzanan, 100 metre uzunluğunda olan bir asma köprü ile birleşirler. Tepelerden aşağıya doğru ve aşağıdan yukarıya doğru kasabanın çok güzel bir görünüşü vardır. Evler tuğladan yapılmadır, iç ve dış manzaraları bakımlıdır. Doğudan gelip batıya uzanan bir şose kasabadan geçer. Tepeden aşağıya hafif meyille inen bir kasaba yolu da ırmağa uzanır. Bu yolun iki yanında dükkanlar sıralanmıştır. Demirden 1895 yılında yapılan asma köprü bu yolun sonundadır. Sovyet hududuna 40-42 kilometre uzaklıkta bulunan kasaba, büyük kışlaları ve hastaneleriyle bir sınır kasabasıdır.
Eski Ardahan kasabası, ırmağın kuzeyinde kalır, bir kayalık üzerindedir. Burada Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış olan kale ve 12 metre yükseklikteki kulesi kasabanın başlıca tarihi eseridir.

Ardahan kasabasının 15 kilometre doğusundaki Gölbert adındaki orman, suları ve manzaralarıyla çok güzel bir mesire yeridir. Kasabada Belediye teşkilatı 1923 yılında kurulmuştur. Hartası ve imar planı vardır.

Daimi cereyanlı elektrik fabrikası kasabaya yeter derecede enerji sağlar. İçme suyu tesisatı yapılmıştır; hamam, okul, spor alanı bulunmaktadır. Kasaba içinde yağ borsasından başka sucuk ve pastırma yapım evleri belli başlı iş alanlarıdır. Yol bakımından Ardahan iskelesi 102 kilometrelik bir şose ile il merkezi Kars’a bağlıdır. Denizle bağlantısı 205 kilometre uzaklıkta bulunan Hopa iskelesidir. Erzurum-Oltu ve Ardahan yolu kasabadan geçer. Ayrıca, başka bir yolla da Hopa ve Artvin’e bağlıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir