Aras Dağları Hakkında Bilgi

Aras Dağları nerededir, Aras Dağları hangi bölgemizdedir, Aras Dağları yüksekliği hakkında bilgi.

Doğu Anadolu bölgesindedir. İki ayrı sıradağ olarak bilinir. Bunlardan birincisi Aras-Fırat vadisinin kuzeyindeki dağlardır. Bu sıradağlar, Şavşat, Çoruh, Oltu, Kop, Yaylı ve Erzincan dağlarından meydana gelir.

Aras Dağının denizden yüksekliği 25003500 metre arasında değişir. Sarp ve yalçındır. Dik meyilli yamaçları arasında derin vadiler, geniş yaylalar meydana gelir. Erzincan ve Kop dağlarındaki yüksek boyun noktalarından geçen yollar, kış aylarında, tipiden dolayı, sık sık kapanır.

arasAras-Karasu sıradağları: Aras, Fırat ve Murat nehirleri vadileri arasında yükselen bu dağlar, bir sıradağ halinde birbirini tamamlar veya devam ettirir. Bu sıradağlara şu dağlar dahil bulunmaktadır: Büyük Ağrı (5.166 m.), Küçük Ağrı (3.925 m.), Kale Dağı (3.248 m.), Balıklı Göl Dağı (3.159 m.) Ziyaret Dağı (3.000 m.), Perli Dağı (3.200 m.) Aşağı Dağ (3.270 m.) Köse Dağı (3.445 m.), Çakmak Dağı (3.040 m.), Sakaltutan Dağı (3.070 m.), Nalbant Dağı (2.960 m.), Palandöken Dağı (3.124 m.), Şahvelet Dağı (3.100 m.), Turnagöl Dağı (2.750 m.), Cemal Dağı (3.008 m.), Şakşak Dağı (3.150 m.), Ejder Dağı (3.125 m.), Karagöl Dağı (3.150 m.).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir