Arapgir İlçesi Hakkında Bilgi

Arapgir ilçesi nerededir, Arapgir nereye bağlıdır, Arapgir üzümü hakkında bilgi.

Doğu Anadolu bölgesinde, Malatya iline bağlı bir ilçedir, ilçe topraklarını doğuda Elazığ ilinin Ağın, batıda Sivas’ın Divriği, Malatya’nın Arguvan, kuzeyde Erzincan’ın Kemaliye, güneyde de Elazığ’ın Keban ve Baskil ilçeleri sınırlandırır. 38 köyü vardır.
Yüzölçümü: 873 km. kare.

Nüfusu: 22.574

Arapkir ilçesi toprakları Malatya ilinin kuzey-doğusuna düşer. Arapkir Çayı vadisi boyunca, kuzey-batıdan güney-doğuya doğru yer yer düzlük uzanır. Fırat nehrine karışan Arapkir Çayı vadisinin iki yanı yüksek sırtlarla çevrilidir. Vadinin kenarındaki düzlükler tarla tarımına pek elverişli değildir. Buralarda toprak küçük parçalar halinde bulunduğu için daha çok bahçe tarımı yapılır. Bununla beraber, bu topraklardan elde edilen ürünün başında buğday bulunur. Daha sonra, arpa, mısır, fasulye, nohut ve pirinç gelir.

arapgirArapkir ilçesinin toprak üstü gelir ve servet kaynaklarını sebzecilik, meyvecilik vs bağcılık teşkil eder. Bahçeler ve bağlar köylere kadar uzanır. İklim de bahçe tarımına uygundur. Fakat, köylerle kasaba arasında ulaştırmaya elverişli yol olmadığı için, elde edilen sebze ve meyvenin başka şehirlere gönderilmesinde güçlük çekilir. Dağ yamaçlarında yer yer meşe ağaçları vardır. İlçenin önemli geliri yerli dokumacılıktır. Her yıl bir milyon metrenin üstünde dokuma elde edilir. Elazığ-Divriği arasında uzanan devlet şosesi ilçe sınırları içinden geçer.

ilçe merkezi Arapkir kasabasıdır. Fırat nehrine akan Arapkir Çayı kasabanın 4 kilometre doğusundan geçer. Kasabanın çevresinde çayın teşkil ettiği vadi boyunca bağlar ve bahçeler uzanır. Arapkir kasabasının 19 mahallesi birbirinden bağlar ve bahçelerle ayrılmıştır. Evler bu bağ ve bahçelerin arasındadır. Sulak ve çok hafif bir dalgalı arazi üzerinde olan kasabanın iklimi de bahçe tarımına elverişlidir.
Tarih. — Arapkir eski bir kasabadır. Fakat halk, 19. yüzyılın ilk yarısında eski Arapkir’i bırakarak bugünkü kasabanın bulunduğu yere gelip yerleşmiştir. Eski Arapkir’de camiler ve kale sûrları bulunur. Bu camilerden biri sağlam, beşi harap bir haldedir. Tarihi çok eski çağlara kadar uzanan Arapkir, Ortaçağ’da İranlılar ile Bizanslılar arasında sık sık el değiştirmiş, Araplar tarafından da fethedilmiştir. Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya gelmeleri üzerine, 11. yüzyılda Selçuklulara, 15. yüzyılın başında Osmanlılara geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında kurulan eyalet teşkilatında, Arapkir Sivas’a bağlanmıştı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir