Arap Müziği Tarihi

Arap Müziği kökeni nedir, Arap Müziği hakkında bilgi.

Araplar diğer sanatlarda olan süsleme merakını müzikte de tatmin yoluna gitmişlerdir. Mesela bir Türk müzik eserini ud  çalmak isteyen bir Mısırlının eseri mübalağalı nağmelerle süslediğini görürüz.

Nağme oyunları Arap müziğinin en büyük özelliklerinden biridir. Bu özelliği, bütün Arabistan’la Mısır’a, Habeşistan ve Kuzey Afrika’ya kadar yayılmış bulunan halk müziğinde de görebiliriz.

8. yüzyıla kadar olan Arap müziği hakkında bilgimiz azdır. Ancak, 9. yüzyıldan itibaren bir Arap müziği gelişti ve Abbasilerle birlikte Bağdat bir müzik merkezi olmaya başladı. Artık meclislerde müziğe geniş ölçüde yer verildiğini görüyoruz. Arap müziği 16. yüzyıla kadar genişlemekte devam etmiş, Türk filozofu Farabi müzik teorileri hakkında Arapça bir kitap yazmıştır.

16. yüzyıldan sonra Arap müziği gerilemeye başlamış, istanbul bir müzik merkezi olmuş, Türk müziği Arap müziğine üstün bir değer kazanmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir