Aral Gölü Nerededir?

Aral Gölü hangi bölgededir, Aral Gölü çevre felaketi, Aral Gölü hakkında bilgi.

Batı Türkistan’da 64.500 km. kare yüzölçümlünde bir göldür. Büyüklük bakımından Asya’nın, Hazar Deniz’inden sonra, ikinci gölüdür. Dünyada, Hazar, Superior (Kuzey Amerika), Victoria (Afrika) göllerinden sonra dördüncü büyük göl sayılır. En derin yeri 68 metre, denizden yüksekliği 48 metre, Hazar Deniz’inden olan yüksekliği de 78 metredir.

Aral Gölü’ne dökülen başlıca ırmaklar Amuderya ve Sirderya’dır. Fakat yüksek dağlardaki kaynaklarla beslenen bu ırmakların suları göle yaklaştıkça şiddetli sızmalar ve buharlaşmalar yüzünden azalır, göle pek az su dökülür. Aral gölünde birçok ada vardır.

aral_goluGölün batı kıyıları dik, kuzey kıyıları girintili çıkıntılı, doğu ve güney kıyıları da düz ve yassıdır. Bu topraklar yarı çöl olduğundan buralarda nüfus azdır, hemen hiç şehir yoktur. Irmakların çok alüvyon getirmeleri yüzünden gölün tabanı devamlı olarak yükselmekte, göl de gittikçe küçülmektedir. Civar halk gölde tuttuğu balıkları, bilhassa sazan balıklarını, 1905 yılında döşenen Orenburg-Taşkent demiryolu ile ihraç eder.

Leave a Reply