Arafat Dağı Nerededir?

Arafat tepesi önemi, Arafat bölgesi neresidir, Arafat dağının önemi hakkında bilgi.

Mekke’nin 25 km. doğusunda bir bölgenin adı olup Arafat tepesi adıyla da anılan “cebelu’r-rahme (rahmet tepesi) de buradadır. Haccın iki temel şartından biri olan “Vakfe” burada yapılır. Hacı adaylarının Zilhiccenin dokuzuncu günü, yani arefe günü güneş batıncaya kadar burada bulunması, güneş battıktan sonra da Arafat’tan ayrılıp Müzdelife’ye doğru hareket etmeleri gerekir. Nitekim Kur’an, haccın bu bölümünü, arafat_dagi“hacıların Arafat’tan ayrılıp seller misali Müzdelifeye doğru akın etmesi” olarak vasıflandırır. (Bakara, 198).

Arafat kelimesi Kur’an’da yukarıda zikredilen münasebetle bir yerde geçmekte olup (Bakara, 198) bu kelimenin kök ve yapısı tartışmalıdır. Kök anlamı itibariyle keIimede tanımak, tanışmak manası olup Adem ile Havva’nın Cennet’ten ayrılıp Dünya’ya indikten sonra burada buluştukları veya hacıların burada buluşup tanıştıkları için bu bölgeye Arafat isminin verildiği söylenmiştir. (A.BARDAKOĞLU)