Ana Sayfa Sosyal Bilimler Edebiyat Anonim Halk Edebiyatı Özellikleri

Anonim Halk Edebiyatı Özellikleri

17
0

Anonim halk edebiyatının genel özellikleri, nazım şekilleri, türleri nelerdir, Türk halk edebiyatı hakkında bilgi.

Anonim Halk Edebiyatının en belirli niteliği ortak oluşudur. Sözlü ve çokluk bestelidir. Yabancı etkilerden oldukça uzak kalmıştır.

Dili sadedir, nazım ölçüsü hecedir. Şekil ve türlerde İslamlıktan önceki gelenek devam eder. Halk arasında türeyip yüzyıllar boyunca ağızdan ağıza dolaşan, yaratıcısı belli olmayan Mani, Türkü, Bilmece, Masal, Destanlarla Halk hikayeleri ve Atasözleri bu Anonim Halk Edebiyatının örneklerini meydana getirir.

Yaratıldıkları yer ve zamanla yaratıcıları belli olmadığı için bunları edebiyat eserleri dışında Folklor araştırmaları içinde değerlendirmek doğru olur. Bunlar, sürekli olarak işleniş durumundadır. Türlü çağların izlerini taşırlar. Folklor araştırmaları, çağımız uygarlık düzeyine ulaşamamış toplulukların kişilik kayıtlarından uzak varlıklarını, yaşayışlarını, geleneklerini, göreneklerini, zevklerini, inançlarını inceler ve bunları gelecek kuşaklara aktarır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here