Anne Karnında İkiz Bebek Oluşumu

Döllenmeden sonra ikiz veya üçüz bebek nasıl oluşur, Bebeğin ikiz olması için gereken şartlar nelerdir, Çift yumurta ikizi nasıl oluşur.

Her iki çocuk da aynı cinsiyete sahipse, tek yumurta ikizleri kolayca tanınabilir. Bu tip ikizler birbirlerine tıpa tıp benzerler. Daha çok rastlanan ikiz tipi ise, “çift yumurta ikizi” olanlardır. Bu ikizler bir rastlantı sonucu aynı zamanda doğmuşlardır ve bu nedenle de birbirleriyle olan benzerlikleri, diğer kardeşlerine olan benzerliklerinden farklı değildir. Bir kız bir erkek ikizler daima çift yumurta ikizleridir.

Bazı ailelerde daha sık rastlanan ikiz doğumların nedeni kalıtımla ilgilidir.
Acaba ikiz doğumlar hangi durumlarda meydana gelir? Bu konuda kural olarak iki olasılık vardır: Çift yumurta ikizleri iki ana hücrenin, iki sperma tarafından döllenmesi sonucu meydana gelir.

Bu yumurta hücrelerinden biri sağ diğeri sol yumurtalıkta olgunlaşmış olabilir. Fakat bir yumurtalıkta iki hücrenin aynı zamanda ve ayrı ayrı ya da aynı folikül içinde olgunlaşması, birlikte gönderilmesi de mümkündür. Bu durumda, aynı zamanda devam eden iki gebelik birden var demektir. Her çocuk kendi plasentası ve korionu içindedir.
Çift yumurta ikizleri, birbiri peşinden doğan kardeşlerdir. Cinsiyetleri aynı olabileceği gibi ayrı da olabilir ve farklı kalıtıma sahiptirler. İkiz doğumların yaklaşık olarak 3/4’ü çift yumurta ikizidir.

Yumurta hücresi, spermayla birleşerek döllendikten sonra, oluşan embriyo hücresinden iki döl yastığı meydana gelirse, tek yumurta ikizi ortaya çıkar. Bu durumda, döllenmiş yumurta hücresi tamamen bölünmüştür.

Döl yastıklarından her birinden başlı başına bir organizma oluşur. Yumurtanın erken ayrılmasıyla meydana gelen tek yumurta ikizlerinden her birinin ayrı plasentası ve korionu bulunur. Yumurtanın geç ayrılması halinde ise, ikizlerin bazen müşterek plasenta ve ayrı korionu, ya da müşterek plasenta ve korionu vardır.

Doğum yaptıran ebe ya da doktor, doğumdan sonra ikizlerin, tek ya da çift yumurta ikizi olup olmadıklarını saptayabilir. Bebeklerin kan gruplarının incelenmesiyle de çoğu kez tek yumurta ikizleri olup olmadıkları saptanabilir.

Üçüzler için de genellikle aynı koşullar söz konusudur. Üçüz doğumların 1/4’ü tek yumurta, 1/2’si çift yumurta, geri kalan 1/4’ü ise üç yumurta üçüzüdür. Çoğu kez çocukların ikisi, tek yumurta ikizleri gibi birbirlerine benzedikleri halde, üçüncü çocuk diğerleriyle sadece kardeş olarak benzerlikler gösterir.

İnsanda Döllenme Nasıl Olur, Döllenme Evresi