Ankebut Suresi Hakkında Bilgi

Ankebut Suresi meali nedir, Ankebut Suresi içeriği nedir, Ankebut Suresi hakkında bilgi.

Mekke’de Rum suresinden sonra Mutaffifun suresinden önce nazil olan bu sure, altmış dokuz ayet, yedi yüz seksen beş kelime, dört bin iki yüz on bir harftir. Hicret sıralarında nazil olduğu söylenmektedir. Müminlerin Mekke’den hicret ve Allah yolunda mücadele etmelerine işaret etmektedir.

Sure, baştan sona kadar tek bir çizgi içerisinde toplanmaktadır. Önce iman ve fitneden bahsetmekte, sonra da gerçek imanın sorumlularına temas etmektedir. İmanın dil ile söylenip yetinilen bir söz olmadığı, bunun yanında zorluklara ve sıkıntılara karşı ilahi sorumluluklar doğrultusunda sabır ve metanet göstermeyi açıklamaktadır.

Bundan sonra Nuh, İbrahim, Lut, Şuayb a.s.’ın kıssaları anlatılmakta, ardından da Ad, Semûd, Kârûn, Firavun ve Hâmân kıssaları zikredilmekte ve bu kıssaların tarih boyunca iman davetçilerinin önüne dikilen çeşitli engelleri ve fitneleri tasvir etmektedir. Allah’ı bırakıp başka başka dostlara sahip çıkanlar ve gösteriş olsun diye Allah’a ibadet edenlerin durumları, kendine yuva edinen örümceğin hâline benzetilmektedir. Böylelerinin çürük bir ipe tutundukları hatırlatılmakta ve örümceğin dayanıksız ve çürük yuvası gibi bir hayat düzeni kurduklarına dikkatler çekilmektedir.

Bundan başka Yahudi ve Hıristiyanlar-la (ehli kitap) yapılan mücadelede en güzel metot olan kabalığa incelik, sertliğe yumuşaklıkla, öfkeye öğütle, şiddete vakarla karşılık vererek hakkı açıklamayı emretmekte, yeterli delili kabul etmeyip haksızlıkta ısrar eden ve zulmedenlere karşı da durumlarına uygun müdafaa yapılması salık verilmektedir. (M.K.ATİK)