Ankara Savaşı Sebep ve Sonuçları

Osmanlı ve Timur Devleti Arasında Gerçekleşen Ankara Savaşı Hakkında Kısa Bilgi, Ankara Savaşı Özeti

ankara_savasi28 Temmuz sabahı savaştan önce Sultan Bayezid askerlerine kısa ve özlü bir konuşmada bulundu. Ama Timurlenk ordusunun da Müslüman, üstelik Türk olmasından ötürü Türk askerlerinin Haçlı Ordularına karşı gösterdiği fedakarlığın aynını göstermesi beklenemezdi.

Çünkü gazi ya da şehit olmak imkanı yoktu. Olsa olsa hükümdarlarının şerefini, topraklarını, mallarını ve canlarını savunacaklardı. Sipahiler ilk anda Timurlenk ordusunun saflarını dağıttıysa da, atlar fillerin yürüyüşü karşısında şaşırdı. Bu o güne kadar fil görmemiş olan Türk atlıları için bir panik durumunu aldı. Öte yandan Osmanlı ordusundaki Karaman, Candar, Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan tımarlı sipahileri, Timurlenk etrafında bayraklarını açmış eski hükümdarlarını görünce oldukları gibi düşman saflarına katıldılar. Bu durum Yıldırım için bir felâket oldu.

Böylece Osmanlı imparatorluğu başta olmak üzere Memluk, Altın Ordu ve HindistanTürk imparatorluklarını hükmü altına alan Timurlenk, İngiltere Kiralı Henry IV ve Fransa Kiralı 6. Charles’ e mektuplar göndermiş, elçilerini kabul etmiş, Niğbolu’da yenildikleri orduyu ezmek ve esir etmekle övünmüştü. Ankara Savaşı gerçekten de bütün dünyada derin etkiler uyandırmıştı. Haçlı Seferleri, Osmanlı Türklerinin Bizans (İstanbul )’ı almasını nasıl üç yüzyıl geciktirdiyse Ankara Savaşı da bu geciktirmeyi yarım yüzyıl daha uzatmıştır.

Osmanlı Türkleri ‘ne karşı kazandığı zaferden sonra Timurlenk Çin seferine çıkmak üzere Türkistan’ın başkenti, Semerkant’a döndü. Semerkant şehrinin onun zamanında en parlak çağına eriştiği, ele geçirilen ülkelerin zenginliklerinin hep bu şehre aktığı söylenir.

Hatta Timurlenk, Semerkant’taki üstün güzellikteki sarayında o yıllarda Batı’nın en güçlü devletleri olan İngiltere, Fransa ve İspanya’nın elçilerini kabul etmiştir. Doğu’nun bu ünlü hükümdarı, Hattı’nın kendisine karşı yaptığı bu yaklaşma teşebbüslerini sempatiyle karşılamış, öte yandan ülkesinde sanat ve bilimlerin gelişmesi için büyük çaba göstermiştir.

Timurlenk, Çin’in fethine girişmek üzere sefere çıktığı 1405 yılında 68 yaşında olduğu halde ölmüştür.