Ankara Keskin İlçesi Hakkında Bilgi

Keskin ilçesi nerededir, Ankara’ya bağlı olan Keskin ilçesinin tarihi ve kültürü hakkında bilgi.

İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde Ankara iline bağlı bir ilçedir. Topraklarını doğuda Kırşehir’in Çiçekdağı, güneydoğuda Kaman, güney ve batıda Ankara’nın Bala, kuzeybatıda Kırıkkale, kuzeyde Delice ilçeleri çevirir. Merkez bucağından başka Çelebi adlı bir bucağı ve 72 köyü vardır..
Yüzölçümü: 1524 km2 Nüfusu: 31.575

İlçe topraklan 1.000 m. kadar yükseklikte bir yayladan ibarettir. Bu yayla üzerinde yüksekliği yayla yüzeyinden 200 -300 m. farklı olan tepeler görülür. İlçenin en önemli dağları Denek Dağı (1.311 m.) ile güneybatıdaki Böbrek Dağı’dır (1.431 m.). Keskin’de kara iklimi hüküm sürer, ilçe toprakları bozkır halindedir.

En önemli akarsu Kızılırmak’tır, ilçede buğday tarımı ve meyveciliğe önem verilir. Çokça tiftik keçisi beslenir. Bu keçilerden elde edilen tiftik, arpa, buğday, canlı hayvan, deri ve kösele, Keten tohumu Ankara ve istanbul gibi büyük şehirlere gönderilir! Ayrıca un, tavuk, yumurta, başta üzüm olmak üzere çeşitli meyveler, sade yağ Ankara, Kırıkkale gibi yakın il ve ilçelere yollanır. Bütün bunlara karşılık olarak Ankara ve İstanbul’dan giyim eşyası, Çankırı’dan kereste, Tosya ve Ankara’ dan pirinç, gene Ankara’dan demir ve çimento alır.

İlçe merkezi Keskin kasabası küçük bir vadide kurulmuştur. Gümüşlü kurşun madenlerini işletmek için ilk defa 1859 yılında Denek Madeni adiyle kurulmuştur. O tarihlerde 15-20 evli bir köy iken bugün nüfusu 6.478 kişidir ( 1960 sayımı). Kasabanın etrafı tamamen bağlar ve bahçelerle çevrilmiştir. Cadde ve sokaklar kısmen kaldırımla döşenmiş ve ağaçlandırılmıştır.

Halkın önemli bir kısmı tarım ve hayvancılıkla geçinir. Bu arada tiftik keçisi yetiştirilmesine büyük önem verilir.
ilçede gümüşlü kurşun madeni boldur. Bundan başka buğday, arpa, un, yapağı, hamderi, tereyağ, ketentohumu, meyva, sebze, üzüm ve pekmez de elde edilir. Üzümler taze olarak yendiği gibi, şarap yapımında da faydalanılır.