Anadolu’da Arkeoloji Çalışmaları

Anadolu’da Yapılan İlk Arkeolojik Kazılar Nelerdir, Anadolu’da Arkeoloji Çalışmaları hakkında bilgi.

Anadolu’da ilk kazıya H. Schliemann tarafından 1871 de Troia (Hisarlık) da başlanmıştır. 1. Dünya Savaşı’na kadar süren bu dönemde Anadolu’da Eski Yunan ve Latin medeniyetlerine ait klasik arkeoloji araştırmalarından çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca Frikyanın merkezi Gordion incelenmiş, Eti eserleri derlenmiş, Sakçagözü, Boğazköy, Kargamış, Zincirli, Alacahöyük kazıları ile Anadolu Arkeolojisi kurulmuştur. Bu dönemde derlenen eserlerin önemli bir kısmı ne yazık ki yabancı ülkelere götürülmüştür.

1. Dünya Savaşından sonra yürütülen kazılar Anadolu kültürlerinin zamanlarını tespit ve bu ülkenin Batı-Doğu arasındaki özel yerini tayin esasına dayanmıştır. Bu dönemde yapılan kazılar hem İç Anadolu’daki kültür katlarının tayinini, hem de Eti ve Frikya arkeolojilerinin doğru bir yöne çevrilmesini sağlamıştır. Bu arada, 1881’de Hamdi Beyin şahsi gayreti ile aşağı yukarı Avrupalılarla birlikte başlamış olan ilk sistemli kazılardan sonra Cumhuriyet devrinde Milli Eğitim Bakanlığının yaptırdığı kazılar gelir. Bu sırada Türk Tarih Kurumunun kuruluşu Türk kazıcılığının dönüm noktası olmuştur. Kurum, Anadolu kazılarına yeni bir hız verilmesine çalışmış, Türk uzmanlarının yaptıkları kazılarda çıkarılan eserler ve bol filoloji belgeleri Anadolu Arkeolojisinin gelişmesini sağlamıştır.

Bütün bu eserler başta İstanbul, Ankara ve izmir olmak üzere diğer il, hatta ilçelerimizde kurulan müzelerde toplanmıştır.