Anadolu Beylerbeyi Nedir, Görevi

Anadolu Beylerbeyinin görevleri nelerdir, Anadolu Beylerbeyi kim kurdu hakkında bilgi.

Anadolu eyaletinin en büyük idari amiridir. İlk olarak Sultan 2. Murad döneminde kurulmuş, Anadolu Beylerbeyi unvanı ile bir görevli, eyaletin başına geçirilmiştir.

Anadolu Beylerbeyi eyaletin askeri ve idari işlerini yönettiği gibi açılan seferlere eyalet askerleri ile birlikte katılırdı. Sırada, Rumeli Beylerbeyi’nden sonra gelirdi.

Zamanla Anadolu Beylerbeyinin önemi azalmıştır. Mısır, Bağdat ve Budin beylerbeylerinden sonra yer almaya başlamıştır.