Ammar bin Yasir Kimdir, Hayatı

Ammar bin Yasir sözleri nelerdir, Peygamber efendimizin sahabelerinden Ammar bin Yasir hakkında bilgi.

Sahabedendir. Annesi ve babasıyla birlikte Müslümanlığı ilk kabul edenler arasındadır. Annesi Sümeyye ise İslamiyet uğruna şehit edilmişlerin ilkidir.

Ammar, büyük işkencelere uğramış, sonra Kureyş’in baskılarına dayanamayarak Habeşistan’a hicret etmiştir. Hz. Muhammed’le birlikte Medine’ye göçmüş, başta Bedir ve Uhud olmak üzere bütün savaşlara katılmıştır. Hz. Ebu Bekr zamanında, yalancı peygamberlere karşı verilen Yemame savaşında büyük yararlıklar göstermiştir.

Hz. Ömer onu Sa’d b.Ebi Vakkas’ın yerine Kufe’ye vali tayin etmiştir. Huzistan’ın fethini sağlamıştır. Sonradan yine Hz. Ömer tarafından azledilmiştir. Hz. Osman’ın seçilmesine karşı çıkmış, Hz. Ali taraftarı olmuştur. Cemel vak’ası kaçınılmaz hale gelince Hz. Ali onu, oğlu Hasan’la Kufe’ye, taraftar toplamak için göndermiştir. Kufenin Hz. Ali tarafına kazanılmasında en büyük pay Ammar’a dittir. Hz. Aişe’yi esir alıp Basraya götürenler arasında yine o vardır.

Muâviye ile Hz. Ali arasındaki Sıffin savaşında da Hz. Ali ile beraber olmuştur. Hatta onun sağ koludur. Kurân’ın (2/207, 3/62, 6/52, 122, 16/4j, 108. ayetlerinde olduğu gibi) ve Peygamber’in övgüsüne mazhar olmuştur.

Hz. Muhammed’in “İç Savaşlar çıktığında, Ammar nerde ise o taraf haklıdır” dediği rivayet edilir. Hatta Cemel Vakasında karşı tarafta bulunan Hz. Zübeyr bu yüzden kendilerinin haksız olduğu fikrine kapılmıştır.