Ammar bin Yasir Kimdir, Hayatı

In Dini Bilgiler, Genel, Kim, Kimdir, Sosyal Bilimler 4 views

Ammar bin Yasir sözleri nelerdir, Peygamber efendimizin sahabelerinden Ammar bin Yasir hakkında bilgi.

Sahabedendir. Annesi ve babasıyla birlikte Müslümanlığı ilk kabul edenler arasındadır. Annesi Sümeyye ise İslamiyet uğruna şehit edilmişlerin ilkidir.

Ammar, büyük işkencelere uğramış, sonra Kureyş’in baskılarına dayanamayarak Habeşistan’a hicret etmiştir. Hz. Muhammed’le birlikte Medine’ye göçmüş, başta Bedir ve Uhud olmak üzere bütün savaşlara katılmıştır. Hz. Ebu Bekr zamanında, yalancı peygamberlere karşı verilen Yemame savaşında büyük yararlıklar göstermiştir.

Hz. Ömer onu Sa’d b.Ebi Vakkas’ın yerine Kufe’ye vali tayin etmiştir. Huzistan’ın fethini sağlamıştır. Sonradan yine Hz. Ömer tarafından azledilmiştir. Hz. Osman’ın seçilmesine karşı çıkmış, Hz. Ali taraftarı olmuştur. Cemel vak’ası kaçınılmaz hale gelince Hz. Ali onu, oğlu Hasan’la Kufe’ye, taraftar toplamak için göndermiştir. Kufenin Hz. Ali tarafına kazanılmasında en büyük pay Ammar’a dittir. Hz. Aişe’yi esir alıp Basraya götürenler arasında yine o vardır.

Muâviye ile Hz. Ali arasındaki Sıffin savaşında da Hz. Ali ile beraber olmuştur. Hatta onun sağ koludur. Kurân’ın (2/207, 3/62, 6/52, 122, 16/4j, 108. ayetlerinde olduğu gibi) ve Peygamber’in övgüsüne mazhar olmuştur.

Hz. Muhammed’in “İç Savaşlar çıktığında, Ammar nerde ise o taraf haklıdır” dediği rivayet edilir. Hatta Cemel Vakasında karşı tarafta bulunan Hz. Zübeyr bu yüzden kendilerinin haksız olduğu fikrine kapılmıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ammar bin Yasir Kimdir, Hayatı"


Top