Amine Hatun Kimdir, Hayatı

Peygamber efendimizin Annesi Amine hatun hayatı, HZ. Muhammedin Annesi Amine hatun hakkında bilgi.

Hz. Muhammed’in annesidir. Beni Zühre Kabilesinden Vehb b. Abdi Menafin kızıdır. Annesi, Abdü’d-Dar oğullarından Abdü’l-Uzzanın kızı Berre’dir. Babası da annesi de Mekkelidir.

Hz. Muhammed’in Medineli dayıları hakkında verilen haberler, Abdü’l-Muttalib’in karısına ait olmalıdır. Abdü’l-Muttalib, onu babasından bir rivayete göre de amcası Vüheyb’den isteyerek oğlu Abdullah’a nikahlamıştır.

Abdullah, Arab geleneklerine göre üç gün Hz. Amine’nin evinde kalmıştır. Hz. Amine bu sırada Hz. Muhammed’e gebe kalmıştır. Oğlunu Fil yılının 9 Rebiülevvel (20/4/571)’inde dünyaya getirmiştir. Hz. Muhammed’in babası Abdullah bu tarihten önce vefat etmiştir.

Hz. Amine oğlu ile beraber Medine’den dönerken Ebva denilen bölgede vefat etmiştir. Kendisinden aktarılan şiirler ve vecizeler daha sonraki yıllarda ona isnad edilmiş olmalıdır. Hamileliğinde ve doğuşu sırasındaki hallere dair rivayetler de böyledir.