Amil Nedir, Sözlük Anlamı

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 11 views

Amil kelimesinin anlamı nedir, Amil kuranda nerede geçer, Amil sözlük anlamı hakkında bilgi.

Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi (9/60)’nde geçen bu terim İslam’ın ilk yüzyılından başlayarak çeşitli devirlerde, değişik anlamlarda kullanılmıştır.

Halife, hükümdar, melik ve emir tarafından herhangi bir bölgenin zekat, haraç, örş, ganimet ve vergilerinin tahsili ile görevlendirilen memur:
2- Bir şehrin veya bölgenin idaresine tayin edilen vali;

3- Geçici veya sürekli bir işi yapmakla görevli memur anlamında kullanılmıştır.
Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin, amillerinin namuslu dürüst ve güvenilir olmasma büyük bir özen göstermişlerdir.

Amil Müslüman Türk devletlerinde de yukarıda belirtilen anlamlarda Gazneliler ve Selçuklular’da ise özellikle Maliye memuru, vergi toplamakta görevlendirilen kişi manasında kullanılmıştır.

Osmanlılarda ise vergi toplayan memur, mültezim veya onun adına tahsilat yapan memur veya idarede görevli aşağı derecedeki memurlar hakkında kullanılmıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Amil Nedir, Sözlük Anlamı"


Top