Amil Nedir, Sözlük Anlamı

Amil kelimesinin anlamı nedir, Amil kuranda nerede geçer, Amil sözlük anlamı hakkında bilgi.

Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi (9/60)’nde geçen bu terim İslam’ın ilk yüzyılından başlayarak çeşitli devirlerde, değişik anlamlarda kullanılmıştır.

Halife, hükümdar, melik ve emir tarafından herhangi bir bölgenin zekat, haraç, örş, ganimet ve vergilerinin tahsili ile görevlendirilen memur:
2- Bir şehrin veya bölgenin idaresine tayin edilen vali;

3- Geçici veya sürekli bir işi yapmakla görevli memur anlamında kullanılmıştır.
Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin, amillerinin namuslu dürüst ve güvenilir olmasma büyük bir özen göstermişlerdir.

Amil Müslüman Türk devletlerinde de yukarıda belirtilen anlamlarda Gazneliler ve Selçuklular’da ise özellikle Maliye memuru, vergi toplamakta görevlendirilen kişi manasında kullanılmıştır.

Osmanlılarda ise vergi toplayan memur, mültezim veya onun adına tahsilat yapan memur veya idarede görevli aşağı derecedeki memurlar hakkında kullanılmıştır.