Amed ve Amedi Nedir, Kısa Bilgi

Amedi sözlük anlamı nedir, Amed ne anlama gelir, Osmanlıda maliyede kullanılan terimler hakkında bilgi.

Osmanlılar’da Maliye ve vergi dairelerindeki defterlerde kayıt ibaresi olarak kullanılan bu kelime Farsça “Ameden” (gelmek) mastarından alınmış olup “geldi” kelimesi karşılığında kullanılmıştır.

Amedi: Yeniçeri Ocağı ile sonraları askerlik dairelerinde tutulan defterlerde kullanılır bir deyimdir. Bölük, tabur veya alaya ayrılanın künyesi yazılırken yanma Amedi işareti konulur, karşılığına nereden geldiği ve tarihi yazılırdı. Terhis veya başka bir yere nakil işlemlerinde künyesine “gitti” makamında “Refti” işareti yazılır ve nereye gittiği ve tarihi yazılırdı.

Askerliğe ait defterlerde bulunan Amedi, refti tabirleri Osmanlı saltanatının sonuna kadar tutulmuş olan askerî künye defterlerinde kullanılmıştır.
2-Babıali’de Vükelâ Medisi müzakerelerini idareyle ve sarayla cereyan eden yazışmaları idare eden görevliye verilen unvan. “Amedci” tabiri de kullanılmıştır. Daha önceleri “Amedi-i Divan-ı Hümayun” denilmiştir.