Alzheimer Nedir, Alzheimer Hastalığı Belirtileri Nelerdir

Alzaymır nasıl bir hastalıktır, Alzheimer hastalığının en belirgin belirtileri nelerdir, Alzheimer hastalığı hakkında bilgi.

Yaygın inanışın aksine, unutkanlık ve zihin karışıklığı anlamına gelen demans, yaşlanmanın kaçınılmaz yanlarından biri değildir. Yaşlı kimselerde demansın en sık sebebi giderek beyin hücrelerini yok eden bir prosesten kaynaklanan Alzheimer hastalığıdır. Bu yıpratıcı bozukluğun sebebi tam olarak anlaşılamamıştır.

Mikroskopla incelendiğinde, Alzheimer hastalığından etkilenmiş beyin dokusu, karmaşık sinir bağlantıları ve beynin yaşamsal bağlantı yeteneğini ortadan kaldıran beta-amyloid denen anormal bir proteine ait sertleşmiş plaklar göstermektedir. Ayrıca, beynin hacminde de belirgin bir azalma vardır.
Alzheimer hastalığı 50 yaşın altındaki kişilerde nadiren ortaya çıkar ancak, 65 yaşın üzerindeki insanların yalnız yüzde 1015′ i bu hastalıktan etkileniyor gibi görünmektedir; ve bu oran 80 yaşın üzerindekilerde yüzde 20’ye çıkmaktadır.

Alzheimer Hastalığının Sebepleri Nelerdir?

Alzheimer hastalığının oluşmasına katkıda : bulunan bir dizi faktör olduğu düşünülmektedir ve bunlar bireyden bireye farklılık göstermektedir. Az sayıda ailede genetik bir etken saptanmıştır ve bu etken, 40 yaşın altındaki kişileri etkileyen, nadir bir tip Alzheimer hastalığından sorumludur. Ancak, Apolipoprotein E4 (Apo E4) adı verilen bir genle de ilişkilendirilmiştir ve bazı araştırmacılar, bu genin, vakaların % 30-40’ında etkili olduğuna inanmaktadırlar. Başka bir grup araştırma, hastalığın bir virüsçe tetikleniyor olabileceğinden söz etmektedir.

Üçüncü bir teori, Alzheimer hastalığının alüminyuma maruz kalmakla ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Suda yüksek oranda alüminyum bulunan bölgelerde yaşayan toplumlar üzerinde yapılan çalışmalar, bu toplumlarda Alzheimer hastalığının da daha yüksek oranda bulunduğunu göstermiştir. Daha da tartışmalı olarak, diş dolgularında bulunan cıva ile ilişkili olduğunu savunanlar da bulunmaktadır.

Sebebi ne olursa olsun, Alzheimer hastalığı yavaş yavaş ortaya çıkar, öyle ki, hasta yakınları tanı konduktan ancak çok sonra, geriye baktıklarında belirtilerin farkına varmaktadırlar.

Alzheimer Hastalığı Tanı ve Tedavisi

Karmaşık ya da ciddi biçimde unutkan olan her yaşlı kişinin Alzheimer hastalığına yakalandığı düşünülmemelidir. Tiroid fonksiyon bozukluğu, depresyon veya beyinde ateroskleroz gibi tedavi edilmesi mümkün olan çok çeşitli hastalıklar aynı semptomlara yol açabilir. Doktorlar, Alzheimer tanısı koymadan önce diğer olası hastalıkları eleyeceklerdir.

Zihinsel durumla ilgili belirtiler ve testler de uzmana tanı koyması için yardımcı olacaktır ve beyin taraması isteyebilir. Bazen tanı yalnız ölüm sonrası beyin biyopsisi (mikroskopik inceleme için doku örneği alınması) ile doğrulanabilmektedir.
Alzheimer hastalığı için yürürlükte olan herhangi etkin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Sakinleştiriciler ve diğer duygu durumu kontrol edici ilaçlar semptomları hafifletebilir. En son geliştirilen ilaçlar bazı kişilerde yalnız kısa dönemde, bilişsel (kognitif) yetilerin kaybını geciktirmektedir.