Allah Yalan Söyleyenleri Sevmez

- in Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler
0

Allah Yalan Söyleyenleri affeder mi, Allah Yalan Söyleyenleri neden sevmez?

Abdülkadir Geylani küçük bir çocukken babasını kaybetmişti. Abdülkadir ilim öğrenmek için Bağdat’a gitmek istiyor ve izin vermesi için annesine sürekli yalvarıyordu. Annesi sonunda razı oldu ve babasının tahsili için bıraktığı kırk altını elbisesinin içine diktiği keseye koydu. Yolda haramilerin bulunduğuna dair haberler geldiği için altınları dışarıdan belli olmayacak şekilde gizlemişti.

Yola çıkmadan önce annesi Abdülkadir’e şöyle nasihat etti: -Oğul, sana son nasihatim şu, ne olursa olsun asla yalan söyleme. Her şeyi dosdoğru konuş. Çünkü Allah doğru konuşanları sever ve onlara yardım eder.
Abdülkadir Bağdat’a giden kervanlardan birine katılıp yola koyuldu. Fakat korktukları başlarına gelmiş, yollan haramiler tarafından kesilmişti. Haramiler herkesi soyup soğana çevirdiler. Sıra küçük Abdülkadir’e gelince, haramilerin reisi, biraz alayla:
-Söyle bakalım küçük, senin paran var mı? diye sordu.
Abdülkadir annesinin nasihatini hatırlayarak:
-Evet, dedi, kırk altınım var. Elbisemin içine dikti annem.
Haramiler pek inanmadılar, ama çocuğun dedikleri doğru çıktı. Şaşırıp kalmışlardı. Reis hayretler içinde:
-Niye söyledin çocuk, seni arayacak bile değildik!
-Anneme yalan söylemeyeceğime dair söz verdim. Üstelik Allah yalan söyleyenleri sevmez!

Haramilerin reisi çok etkilenmişti: -Şu halimize bakın, dedi üzüntüyle, parmak kadar çocuk bize ders veriyor. Zarara uğrayacağını bile bile doğruyu söylüyor. Bizse her gün yalanlar söyleyip kötülükler yapmaktan usanmıyoruz! Herkese parasını, malını verin. Bu işten ben artık vazgeçiyorum. Şimdiden sonra benim için günahlarımı affettirmek için Allah’a yalvarmaktan başkası yok!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir