Alak Suresi Hakkında Bilgi

Alak Suresi meaili, Alak Suresi fazileti nedir, Alak Suresi hakkında bilgi.

Mekke’de ilk nazil olan suredir. Ondo-kuz ayettir. Kan pıhtısı anlamına gelen Alak lafzı zikredildiğinden sureye bu ad verilmiş­tir. Pıhtılanmış ve ana rahminin duvarları­na yapışıp kalan kan manasına gelmekte­dir.

Surenin ilk beş ayeti Hz. Peygamber, Hı­ra mağarasında iken nâzil olmuş, Kur’an’-ın ilk ayetleridir. Rasulullah’ın Cebrâil va­sıtasıyla yüce Allah’la ilk defa bağlantı kur­duğu bir suredir. Bağlantı kurulur kurulmaz Allah Tealâ peygamberini okumaya davet edip dünya ve ahiret saadetinin ancak oku­yup öğrenmekle elde edileceğine işaret et­miştir.

Sure insanın yaratılışı ve başlangıcından söz etmekte, ana rahminde meydana ge­len kan pıhtısının, Yaratıcının kudretinin büyüklüğü sayesinde nasıl insan şekline dönüştürdüğü anlatılmaktadır
Surede okumanın hemen ardından kalem ile öğretme hatırlatılıyor, okul ve eğitime yönelmeye işaret ediliyor.Allah Teala nasıl peygamberine -‘Oku!” emrini vermek suretiyle okumayı ve bilgiyi öğretti ise, aynı şekilde tüm insanların okumaları ve oılgı sahibi olmalarının gerektiğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda okumanın ve bilginin nesillere aktarılması da isteniyor.

Bilginin tek kaynağının Allah olduğu, insanın bildiği şeyi o Kaynaktan aldığı, bu varlıklar âleminde mevcut olan her şeyin onun eseri olduğu ve o kaynaktan fışkırdı-ğı bildiriliyor.
İnsanoğlu kendisine verilen bunca nimete şükretmeyip şımarıklık ettiği ve kendisine nimeti veren kaynağı unutarak şükretmesi gerekirken, büyüklendiği zikrediliyor.
İnkarcıların peşinden gidilmeyeceği, dostluk kurulmayacağı, gerçek dostun Allah ve mü’minler olduğu bildiriliyor. Allah’a yaklaştıran şeyin O’na yapılan samimi secdeler olduğu söyleniyor. (M.K.ATİK)