Akvaryum Balıkları Nelerdir

Akvaryum Balık Çeşitleri Nelerdir, Akvaryum Balık Türleri, Akvaryum Balıkları Hakkında Kısa Bilgi

Kılıçkuyruk Balığı: 8-10 cm. boyundadır. Ana vatanı Meksika’nın güney bölgesidir. Yumurtaları ana vücudunda açıldığından adeta doğurarak ürer. Arkasında kendi boyu uzunluğunda kılıç biçimli kuyruğu vardır.

Benekli Alaca: Meksika’dan Guatemala’ya kadar uzanan tropikal bölgelerde yaşar. Kılıçkuyruk gibi doğurarak ürer. Uysal bir hayvandır. Çok hareketli ve sevimli olduğundan akvaryumlarda sık sık rastlanır. Belli başlı besini tatlı su bitkileridir. Boyu 3-5 cm. kadardır. 20° C sıcaklıktaki suları sever.

Mavi Gurami: Kuyruğuna doğru iki büyük yüzgeci vardır. Bunlar ince ipliklerden meydana gelmiştir.

akvaryum_baliklariBunlar hayvanın bir çeşit dokunma organıdır. Böylece balık suyun dibindeki şeyleri kolayca far keder. Yumuşak bir tabiatı vardır.

Öteki akvaryum balıklarıyla kavga çıkarmaz. Sumatra ve Malezya Adaları’ndaki tatlı sularda yaşar.

Zebrah Daniyo: Küçük akvaryum balıkları içinde en hareketli olanlarından biridir.

Anavatanı Doğu Hindistan’ın tatlı sulan olan Zebrah Daniyo hiç durmadan akvaryumun bir ucundan öbür ucuna gidip gelir. Sırtındaki zebra çizgilerine benzeyen şeritler karakteristiktir.

Havuz Balığı: Bu balığın menşei Çin tatir sularında yaşamakta olan bir çeşit Sazan balığıdır. Havuz balığının gözleri iri, vücudu etlicedir. Çeşitli cinsleri vardır. Havuzlarda da yaşar.

Sumatra Sakallı Balığı: Çok canlı, hareketli, oyuncu bir balıktır. Yaşlandıkça huysuzlaşır, akvaryumdaki küçük yapılı arkadaşlarını yutmaya başlar.

Rasbora: Malezya Adaları’ndaki akarsularda yaşar. Vücudunun yanlarındaki siyah şerit kuyruğuna kadar uzanır. Akvaryumun en güzel ve en efendi balıklarından biridir.

Neon Balığı: Akvaryum merakına yeni tutulan kimselerin en sevdikleri cinslerden biridir. Sırtındaki pullar flüoresan ampullerin ışığına benzer bir çeşit soğuk ışık saçar. Renklerinin güzelliğinden ötürü neon balığı akvaryumların en gözde balıkları arasında sayılır.

Tetra Balığı: Birçok süs balığı gibi o da Güney Amerika’nın tatlı sularında yaşar. Anavatanı Paraguay’dır. Çok uzun ömürlü olan Tetra uysal ve geçimli bir akvaryum balığıdır.

Melek Balığı: İlgi çekici vücut yapısı ve renklerinin ahengiyle akvaryum balıklarının en sevilenlerinden biridir.

Bütün güzelliğine rağmen melek balığının akıllı ve hareketli olduğu söylenemez. Hatta oldukça hantal ve aptal bile sayılır.

Akvaryumdaki besin maddeleri azalacak olsa bütün öteki balıkların gelip kendi yiyeceğini çalmasına ses çıkarmaz.

Bu kurnaz balıklar kendinden çok ufak da olsalar o yine hiçbir müdahalede bulunmaz. Bu saf hayvanın anavatanı Amazon Nehri’dir.

Süpürge Balığı: Akvaryumun en acayip, aynı zamanda en yararlı ve en uzun ömürlü balığıdır. Karnı biraz yassıca olup suyun dibinde dolaşmaya elverişlidir. Vücudu bir üçgeni andırır. Hayvan hemen hemen bütün zamanını suyun dibinde geçirir. Huni biçiminde olan ağzıyla öteki balıkların çıkardıkları dışkıları ve besin artıklarını toplar. Bu yüzden akvaryumun dibini sürekli olarak tarar süpürür. Böylece akvaryumun temiz tutulmasında yararlı olur.