Akdeniz Hakkında Bilgi

Akdeniz’in coğrafi konumu, özellikleri, bitki örtüsü ve canlı yaşamı, jeoloji, hidrolojisi, tarihi hakkında bilgi.

Avrupa, Afrika ve Asya kıtaları arasında bir içdeniz durumunda olan Akdeniz’in yüzölçümü 2.890.000 km’dir. Uzunluğu Cebelitarık Boğazı’ndan Suriye’ye kadar 3.750 km’yi bulur.  En geniş yeri de Fransa ile Cezayir kıyıları arasında 742 km’dir. Akdeniz, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Karadeniz’e bağlanmıştır. Ayrı olarak Süveyş Kanalı yoluyla da Kızıldeniz’e bağlantısı vardır.

akdenizSicilya ve Tunus arasındaki doğrultunun doğusunda kalan bölgeye Doğu Akdeniz, batıda kalana da Batı Akdeniz adı verilir. Yurdumuzun güney kenarı boyunca İskenderun Körfezinden Fethiye’ye kadar uzanan kıyıları Doğu Akdeniz’in önemli bir bölümünü kaplar. Böylece Akdeniz, bizi yalnız bütün Akdeniz ülkeleriyle değil, Cebelitarık Boğazı ve Süveyş Kanalı ötesindeki bütün ülkelerle doğrudan doğruya ulaşımda bulunacak duruma getirir. Akdeniz’e yurdumuzdan Seyhan ve Ceyhan,  Mısır’dan Nil, Fransa’dan Rhone, İspanya’dan Ebro ve İtalya’dan Tiber ile Po Nehirleri dökülür. Ama bulunduğu bölgede buharlaşmanın çokluğu yüzünden tuzluluk oranı yüksektir. Bazı sıcak bölgelerde tuzluluk derecesi % 39’u bulur. Yalnız Nil Nehri Akdeniz’e bol miktarda tatlı su verir. Buharlaşması daha az ve Akdeniz’e oranla kendisini besleyen nehirleri daha çok olan Karadeniz’in suları da Çanakkale Boğazı’ndan Ege Denizi yoluyla Akdeniz’e akar, o bölgedeki tuzluluk derecesini azaltır, Cebelitarık Bölgesinde de Atlas Okyanusuyla Akdeniz arasında bir akıntı olması bu bölgede tuzluluk derecesini % 37’ye düşürür.

Batı kesimlerinde derinliği yer yer 3000-4000 m’yi bulan Akdeniz’in, Anadolu kıyılarındaki derinlikleri değişiktir. Anamur Burnu’nda 1.372 m. Finike Körfezi yakınlarında 2.950 m. Kaş açıklarında ise 3.864 m’ye kadar iner.

Akdeniz’de önemli akıntılar da vardır. Bunların içinde Sicilya’yla Tunus arasında ve doğu – batı doğrultusundaki akıntıyla Karadeniz ve Marmara Denizi yoluyla Ege Denizi’nden geçerek gelen kuzey güney doğrultusundaki akıntı, sözü edilmeye değer. Akdeniz, Anadolu Yarımadası’nın güneyinde, Antalya ve Mersin yörelerinde iki kocaman yay biçiminde karaya doğru sokulmuştur. Doğuda ise İskenderun Körfezi’ni meydana getirir. Ama bu kıyılar hiç de Ege Denizi’nde olduğu gibi girinti ve çıkıntılarla işlenmiş değildir. En önemli çıkıntı, Anadolu Yarımadasının en uç noktası olan Anamur Burnu’dur. Bu yöredeki kıyılar, geniş kumsallar durumunda uzayıp gider. Akdeniz kıyılarımızda doğal sığınaklar, Karadeniz’de olduğu gibi pek azdır. Bu yüzden Mersin ve İskenderun kıyı şehirlerimizde modern limanlar yapılmıştır.