Akabe Nedir, Akabe Nereye Denir?

Akabe sözlük anlamı nedir, Akabe kelimesi hakkında bilgi.

Akabenin sözlük anlamı vadiden yük­sek bir dağa doğru çıkan sarp yokuş, de­mektir.

Bu kelime şu ayette geçmektedir: “Sarp yokuşun (akabe) ne olduğunu sen nere­den bileceksin? (Sarp yokuş) bir boynu (kölelik zincirinden) kurtarmak yahut aç­lık gününde akraba olan yetimi veya hiç bir şeyi olmayan yoksulu doyurmaktır. Sonra inanıp, birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak. İşte onlar kitapları (amel defter­leri) kıyamette sağdan verilecek uğurlu kişilerdir.” (Beled 12-18)

Bu ayetlerde akabe kelimesi maddi yo­kuş değil, yapılması insanın nefsinde bü­yük mücadele isteyen amelleri ifade eden mecazi anlamda kullanılmıştır. Ayetin de­vamında görüldüğü gibi bir esiri hürriyetine kavuşturmak veya sıkıntı anlarında muhtaçlara yardım etmek, insanın nefsine çok zor gelen hayırlardır. İnsanoğlu nefsi­ni olgunlaştırmadıkça mala çok düşkündür. Bu iki hayır da malın Allah için harcanma­sını gerektirmektedir. Hele bu harcamanın ekonomik sıkıntı anlarında olması daha bü­yük bir nefis mücadelesi gerektirmektedir.

Ayrıca bu ayetteki “bir boynu kölelik zincirinden kurtarmak” ifadesinin sade­ce köleyi hürriyetine kavuşturmak anlamı­na gelmediği, herkesin iyi ameller işleyip kötülüklerden sakınarak Allah’a tam mana­sıyla kulluk ederek kendini cehennem aza­bından kurtarmak anlamına da geldiği tef­sirlerde belirtilmiştir. Bilindiği gibi, kişinin kendini cehennemden kurtarması da bü­yük bir nefis mücadelesini gerektirir.

Zaten köle azadı da kişiyi cehennemden kurtaran bir ameldir. Peygamberimiz (S.A.V.) “Her kim bir mü’mini esirlikten veya kölelikten kurtarırsa, Allah onun her organı karşılığında azat edenin bir organını cehennem ateşinden kurtara­caktır.” (Buhari, Keffarat, 6; Müslim, ıtk, 22) buyurur. Bir de akabe biatına işaret eden bir ayet mevcuttur. Hz. Peygamber, Medine’den gelen 70 Müslümandan Aka­be denilen yerde biat (bağlılık yemini) al­dığı esnada o Müslümanlar, “Biz Allah’a şirk koşmamak ve seni korumak üzere söz verdiğimizde karşılığında bizim için ne var?” diye sorunca, Hz. Peygamber: “Cennet” buyurmuştur. Bunun üzerine şu ayet inmiştir: “Allah müminlerin canla­rını ve mallarını cennet karşılığında sa­tın aldı” (Tevbe: 111). (S.POLAT)