Akabe biatı Hakkında Bilgi

Akabe biatı nedir, Akabe biatları hangileridir, ne zaman olmuştur, hakkında kısa bilgi.

Medineli ilk altı Müslüman ertesi yıl tekrar Akabe’de Peygamber ‘le buluşacaklarına söz vermişlerdi. Ertesi yıl başlarında Es’ad b. Zürare olduğu halde on iki kişi Akabe mevkiinde Peygamberimizle gizlice buluştular. Peygamberimiz onları biate davet etti. Medineliler:

akabe_biati -Ya Resulullah, Biat şartlarınızı bildiriniz! dediler. Peygamberimiz şartlarını şöyle sıraladı:

-Refahta ve sıkıntıda, sevinçte ve üzüntüde beni dinleyeceksiniz ve itaat edeceksiniz. Beni kendi nefsinizden üstün tutacaksınız, emrimden dışarı çıkmayacaksınız. Hırsızlık yapmayacak, zina etmeyecek, çocuklarınızı öldürmeyecek ve kimseye iftirada bulunmayacaksınız. Bu esasları kabul edip yemininizi yerine getirdiğiniz takdirde mükafaatınız cennettir. Herhangi bir hususta ihmal gösterirseniz, ceza vermek yahut affetmek Allah’a aittir.

Medineliler bu şartları sevinçle kabul ederek Peygamberimize biat ettiler. Bu biatle İslam devletinin temeli atılmış oluyordu. Bu on iki şerefli insan şunlardır: Es’ad b.Zürare, Ref i h.Malik, Avf b.Haris, Kutbe, b. A mir, Ukbe b. A mir, Muaz b.Haris, Zekvan b.Abdi Kays, Ubade b.Samit, Yezid b.Sa’lebe, Abbas b.Ubade. Ebul Haysem b.Teyyihan, Üveym b.Saide.