Ahzab Suresi Meali Hakkında Bilgi

Ahzab Suresi ayetleri nelerdir, Ahzab Suresi hakkında bilgi.

Topluluk, grup, taife veya bir kimsenin muayyen grubu anlamına gelen “Hizb” kelimesinin çokluğu olan “Ahzâb”, Kur’an-ı Kerim’in otuzüçüncü suresinin adıdır. Medine’de Al-i İmran suresinden sonra, el-Mümtehine suresinden önce nazil olmuş­tur. Surede 73 ayet, 1180 kelime ve 5790 harf mevcuttur.

Bu surede “Ahzab”, müslümanlara kar­şı savaşmak üzere birleşen ve bu amaçla “Medine’ye gelen Arap kabileleri” kaste­dilmektedir. Bu savaş “Hendek” savaşıdır ve Hicret’in 5. yılında (627 h.) meydana gel­miştir. Sure bu “Hendek” savaşını ve sa­vaşta meydana gelen olayları, savaşa karşı Müslümanların ve müşriklerin tutumlarını, Hristiyanlarla olan ilişkileri, nesep, miras, evlenme ve boşanma, örtünme ve terbiye konularını açıklamakta, bu mevzularda ba­zı hükümler getirmektedir. (C.KIRCA)