Ahmet Taip Osmanzade Hayatı ve Eserleri

In Edebiyat, Genel, Kim, Kimdir, Sosyal Bilimler 6 views

Ahmet Taip Osmanzade kimdir, Ahmet Taip Osmanzade hakkında bilgi.

Lale Devri şairlerindendir. İstanbul’da doğ­du. Doğum tarihi bilinmiyor. Ruznameci Osman Efendinin oğludur. Medrese tahsilini bi­tirdikten sonra müderris oldu. Bir müddet sonra da kadılığa getirildi. Son vazifesi Mı­sır Mollalığıdır.

Ahmet Taip, 3. Ahmet’in padişahlığı ve Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sıra­sında ilim ve sanatıyla kendisine geniş bir şöhret sağladı. 3. Ahmet İbrahim adlı şeh­zadesinin doğumu üzerine şairin yazdığı bir kasideyi pek beğenerek ona Sultan-üş-Şua-ra (Şairler Sultanı) unvanını verdi. Ahmet Taip nükteli sözleri ve sanattaki hüneri sa­yesinde Lale Devrinin önde gelen şahsiyetle­rinden biridir.

Başlıca eserleri Divan, İcmal-üt-Tevarih, Sadrazamların hayatlarını anlatan Hadikatül-Vüzeradır. Ayrıca Arapçadan yaptığı bazı tercümeleri de vardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ahmet Taip Osmanzade Hayatı ve Eserleri"


Top