Ahmet Resmi Efendi Kimdir, Kısaca Hayatı

Ahmet Resmi Efendi Berlin sefaretnamesi, Ahmet Resmi Efendi hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Tarihte meşhur Osmanlı elçilerindendir. Girit’te doğmuştur. El­çi olarak Berlin ve Viyanaya gönderildi, Kay­narca Antlaşması gö­rüşmelerinde Türk başmurahhası olarak bu­lundu.

Memleket için­de de önemli devlet memurluklarında bulu­nan Ahmet Resmi Efen­di İstanbulda öldü, Karacaahmet mezarlığına gömüldü.

Ahmet Resmi Efendi, eserler de vermiştir. Viyana Sefaretnamesi ve Prusya ahmet_resmi_efendiSefaretnamesi adında iki eseri vardır. Bunlar 1884 ve 1886 da İstanbul’da basılmıştır. Ayrıca 1768-1774 Rus Savaşı hak­kında Hulasat-ül-itibar adlı bir eseri ile Sefinetürrüesa adında reisülküttapların (hariciye nazırlarının) biyografilerini veren eserleri de basılmıştır. Sefaretnameleri Almancaya tercüme edilmiştir.