Ahmet Muhtar Paşa Hayatı

Ahmet Muhtar Paşa kimdir, Ahmet Muhtar Paşa hakkında kısa bilgi.

Osmanlı sadrazam ve komutanlarındandır. Bursa’da doğdu. Katırcıoğlu ailesinden Halil Efendinin oğludur. 1860 yılında Harbiye’den kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştı. Bir müddet Harbiyede öğretmenlik yaptı.

1870 yılında, Paşa rütbesiyle, Yemen’in merkeze bağlılığını sağlamlaştırmak için gönderilen ordunun başına getirildi, buradaki başarısından ötürü müşirliğe yükseltildi.

1876 ela Bosna-Hersek ile Sırbistan ve Karadağ’da çıkan ayaklanmalar esnasında ahmet_muhtar_pasaKaradağ’da harbetti, ertesi yıl da Osmanlı-Rus harbinde Zivin’de Ruslara karşı büyük zaferler sağladı.

Kars ve Erzurum’un savunmasında gösterdiği yararlıklar üzerine İstanbul’a çağrılarak kendisine 2. Abdülhamit tarafından Gazi unvanı verildi, ayrıca bir de altın kılıç hediye edildi.