Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir?

Ahmet Hikmet Müftüoğlu edebi kişiliği, Ahmet Hikmet Müftüoğlu şiirleri, Ahmet Hikmet Müftüoğlu hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

1.yüzyıl hikayecilerindendir. Konsolos­luk, Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmen­liği, üniversitede Alman ve Fransız edebi­yatı profesörlüğü yaptıktan sonra Harici­ye vekaletinde çeşitli görevler aldı.

Servet-i Fünun dergisinde bir hikayesi yayınlanan yazar, daha sonra Türkçülük akımını benimseyerek milli konularda, sa­de bir dille hikayeler yazdı.

Eserleri: Hikaye: Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar.

Roman: Gönül Hanım.