Ahmet Fehim Kimdir?

Ahmet Fehim hayatı ve eserleri, Ahmet Fehim eserleri hakkında bilgi.

İlk tiyatro sanatkarlarımızdandır. Üsküdar’da doğdu. Babası tanınmış hattatlardan Abdülkadir Efendidir. Kısa bir tahsilden sonra Tophane fabrikasına girerek tornacılık
öğrenmiş ve sanayi mektebi torna hocası olmuştur. Tiyatroya girişi yirmi yaşındadır. İlk defa meşhur Gedik paşa Tiyatrosunda bir tercüme piyes olan Sağırlarda oynadı.

Zamanın büyük sanatkarı Fasulyaciyan kendisiyle ilgilendi, onu alıp  Bursa’ya götürdü.

Bursa’da Ahmet Vefik Paşanın himayesinde­ki tiyatroda Moliere’den tercüme edilen piyes­lerde büyük başarı kazandı. Vefik Paşanın Bursa’dan ayrılması üzerine tiyatro ahmet-fehimdağılın­ca Ahmet Fehim kurduğu bir trupla mem­leketi dolaşarak Edirne, Trabzon, Ordu ve Çanakkale’de temsiller verdi, nihayet An­kara’ya gelerek orada iki buçuk yıl, kah artistlik yaparak, kah tabela yazarak geçindi. Daha sonraları İstanbul’a gelerek ilkin Gedik-paşa tiyatrosunda, sonra da Mınakyan tiyat­rosunda çalıştı. Kendi namına bir Vodvil Ti yatrosu kurarak ihtiyarlığına kadar burada çalışan Fehim Efendi hayatının son yılların­da İstanbul Şehir Tiyatrosunun eski şekli olan Darülbedayi’de komedi hocalığı da yap­tı. Büyükadada gömülüdür.