Ahmet Dede Kimdir, Hakkında Bilgi

Müneccim Başı Ahmet Dede Kimdir, Ahmet Dede Nerede Doğdu, Ahmet Dede Hakkında bilgi.

Tarihçi, din adamı, musiki üstadı. Selanik’te doğdu. Çuhacı Lütfullah Efendinin oğludur. Küçük yaşta babasının dükkanında Çuhacı çıraklığına başladı. Ancak, okuyup öğrenmeye büyük hevesi vardı. Selanik Mevlevihane’si Şeyhi Mehmed Efendi’ye intisab ederek Mevlevi oldu.

Mevlevilik usul ve erkanı dışında da, bazı şeyler öğrenme hevesine kapılarak Selânik müftüsü Abdullah Efendi’den müspet ilimler dersleri almaya başladı. 1654’te İstanbul’a gelerek Galata Mevlevihanesi şeyhinin hizmetine girdi. Devrin ileri gelen ilim adamlarından mesnevi, tefsir, hadis, usul, maanî eğitimine başladı.

Dersiam Salih Efendi’den riyaziye ve nücum ahmet_dededersleri almaya başladı. Ayrıca devrin ünlü hekimlerinden Salih Efendi’den de tıp ve tabiat dersleri görüyordu. Ahmed Dede, şeyhinin önerisine uyarak Edirne’ye gitti. Bu arada eski hocaları Minkarizade Yahya Efendi şeyhülislam ve Salah Efendi de sarayın başhekimi olmuşlardı.

İlim, şiir ve musiki dallarında da büyük yeteneklere sahip olan Ahmed Dede nükteli konuşması, tatlı diliyle de herkesin sevgi ve saygısını kazandı. 1665 Nisan’ında IV. Mehmed’in huzuruna çıkarıldı. Ahmed Dede, padişahın iltifatını kazandı ve birkaç gün sonrada musahipleri arasına alındı. Biga ve Kemer-Edremit kazaları kendisine arpalık olarak verildi. Derecesi de “Kudüs” payesine yükseltildi.

Müneccimbaşı, 4. Mehmet devrinin en sözü geçer kişilerinden biriydi. Padişahın Kasım 1687’de tahttan indirilmesiyle görevinden azledildi Kahire’ye sürüldü.

Birkaç yıl Kahire’de kaldıktan sonra 1690/1691’de Mekkeye geçti. İki yıl Mekke Mevlevihane’sinde şeyhlik yaptı. 1694’de Medine’ye yerleşti ve burada altı yıl müderrislik yaptıktan sonra 1700’de Mekke’ye döndü. Mevlevi dergâhı şeyhliğini sürdürürken de 28 Şubat 1702’de öldü. Hazret-i Haticenin türbesinin ayakucuna rastlayan Mevlevi Mezarlığı’na gömüldü.