Ahmet Bican Kimdir

Osmanlı dönemi yazarlarından Ahmet Bican Efendi hakkında kısa bilgi, Ahmed Bican Hayatı, Ahmet Bican Hakkında Bilgi.

Bilgin, mutasavvıf. Gelibolu’da yaşamış ve orada ölmüştür. Ahmet Bican, Muhammediye adındaki ünlü eserin sahibi Yazıcıoğlu Mehmet’in kardeşidir. Yazıcıoğlu lakabını babaları Salih’in katip olması sebebiyle almışlardır.

Ahmed Bican ve kardeşi Bayramiye tarikatından olup Hacı Bayram’ın da müridiydiler. Zühd ve Riyazet içinde yaşaması sebebiyle vücudu pek zayıflamış olduğundan, kendisine “Bican cansız” takma adı verilmiştir.

Eserleri tasavvufla ilgilidir. Envâr-ü’l-Aşıkın adındaki eseri, kardeşi Mehmed’in Arapça yazdığı Megaribü’z Zaman adlı eserinin tercümesidir. Bu eser Türkler tarafından en çok okunan kitaplardandır. İstanbul da, Kazan’da Mısır’da ve daha birçok yerlerde tekrar tekrar basılmıştır.

Revhü’l-Ervah adındaki Türkçe eseri de peygamberlerden bahseder. Bunlardan başka Rürr-i Meknun, Münteha’t tahmet_bicanalep veya Münteha’l-metalib adında iki eseri daha vardır.

Anadolu köylerinde en çok okunan Ahmediye adındaki kitap Yazıcıoğlu Ahmed Bican’ın olarak tanınmış ve hatta bazı baskılarının sonunda böyle yazılmışsa da bu kitap Yazıcıoğlu’na değil, Diyarbakırlı Şair Ahmedi (1760)’ye aittir. Kitabın ikinci sayfasındaki birbeyit bunu açıklamaktadır.

Ahmed Bîcan kozmoğrafya ile de uğraşmış Acaibü’l-Mahlukat adında bir eser meydana getirmiştir. Bu eser, yine bir Türk ya zarı olan Kazvini’nin Arapça yazdığı bir kitabın özetidir ve 18 bab üzerine yazılmıştır.