Ahmed Nedir?

Ahmed sözlük anlamı nedir, Ahmed kuranda ne anlama gelir, Ahmed sözlük anlamı hakkında bilgi.

Arapçada çok övülen ve güzel huylu anlamlarına gelir. Kuranı Kerim’de Peygamberimizin (S.A.V.) ismi olarak geçer:

“Meryem oğlu İsa: “Ey İsrailoğulları, ben size Allah’ın elçisiyim. Benden ön­ce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir pey­gamberi müjdeleyici olarak (geldim).” demişti. Fakat (Hz. İsa’nın müjdelediği peygamber) onlara apaçık delillerle gelin­ce, “Bu apaçık bir büyüdür” dediler. (Saff: 61/6)

Bu ayette Ahmed kelimesi özel isim ol­duğu gibi, çok övülen manasına sıfat an­lamı da ifade edebilir. Peygamberimizin bir hadisinden, O’nun isimlerinden birinin Ah­med olduğunu anlıyoruz. Buyuruyorlar ki: “Benim birden çok ismim vardır. Ben Muhammed’im; ben Ahmed’im; ben in­sanları mahşerde ayağının dibinde top­layanım ve ben küfürü mahvedenim.” (Buhari, menakıb, 17, Tirmizi, edeb, 67, Muvatta esmaunnebi’l)

İncil’deki, Hz. İsa’nın “Size Faraklit (Pa-raklit) gelecek” şeklindeki ifadesinde ge­çen faraklit ifadesinin Ahmed anlamına geldiği belirtilir. (S.POLAT)