Ahlat Kalesi Tarihi Hakkında Bilgi

Ahlat kalesi nerededir, Ahlat kalesini kim yaptı, Ahlat kalesi hakkında bilgi.

Van Gölü’nün batı kı­yısında, Bitlis iline bağlı Ahlat ilçesinin eski Ahlat kasabasındadır. Tarihler, çok eski çağ­larda da burada bir kale olduğunu yaz­maktadırlar. Eskimiş ve yer yer yıkılmış olan bu eski kale 1224 yılında meydana ge­len yer sarsıntısında büsbütün yıkıldı, artık içindekileri koruyamaz hale geldi. Yavuz Sultau Selim Çaldıran Seferine giderken Erzurumda konakladı. Ahlat’tan giden bir heyet Sultan Selim’e şöyle yalvardı:

— Padişahımız, büyük soyumuz burada gömülüdür. Ahlat şehrinde bize yeni bir ka­le yaptır ki kendimizi koruyalım.

ahlat_kalesiSelim o sırada Iran seferiyle uğraştığından kalenin yapılmasına pek İmkan bulamadı. Kalenin inşasına Kanuni Sultan Süleyman zamanında başlandı. Kanuni İran’dan dönerken Ahlat’a uğramış, burada gömülü olan Türk büyüklerinin mezarlarını görmüştü. Ayrılırken, Zal Mahmut Paşayı ve Mimar Si­nan’ı kalenin inşası için Ahlat’ta bıraktı. Planın Mimar Sinan tarafından yapıldığı söy­lenir.

Ahlat Kalesi, dörtgen biçimindedir. Bir yönü Van Gölü, diğer üç yönü kara ile çev­rilidir. Çevresi 2.000 metredir. Kara tarafı içi su dolu savunma hendekleriyle kuşatılan kalenin kapısı Van Gölüne açılan demir ka­pıdır. Sağlam, gösterişli, mimarisi güzel bir kaledir. Sur içinde Kanuni tarafından bir ca­mi yaptırılmıştır. O zamanlar kalede Muş Paşası oturur, her akşam’Mehter takımı nö­bet havası çalardı. Burçlarından büyük, kü­çük sayısız topun namluları uzanırdı. Ah­lat’a dışarıdan gelenlerden kale kapısı önün­deki iskelede Öşr-i Sultani diye bir nevi toprak bastı ücreti alınırdı. Bununla kale muhafızlarının aylıkları karşılanırdı.