Ahkaf Suresi Hakkında Bilgi

Ahkaf Suresi meaili, Ahkaf Suresi kurandaki yeri nedir, Ahkaf Suresi hakkında bilgi.

Uzun, eğri büğrü ve yüksek kum yığın­ları anlamına gelen “Hıfk” kelimesinin çok­luk hali olan “Ahkaf”, Kur’an-ı Kerim’in kırk altıncı suresinin de adıdır. Ahkaf su­resi, el Casiye’den sonra ve ez-Zariyat’tan önce nazil olmuştur. Mekki olan bu sure­de 35 ayet, 344 kelime ve 2300 harf bu­lunmaktadır. Ancak 10., 15. ve 35. ayetle­rinin Medeni olduğu nakledilmektedir.

Ahkaf, coğrafî bölge olarak Yemen ile Umman arasındaki yerdir. Burada Ad kav­mi yaşamıştır. Bu surede, yaradılış açısın­dan Allah ile kainat ilişkisi, inkarcıların psi­kolojik yapıları, insanın anne-babasına iyi­lik etmesi gibi ahlaki konular, Hz. Hud’un Ahkaf’a peygamber olarak gönderilişi ve burada yaşayan Ad kavminin helak edilişi anlatılmaktadır. (C.KIRCA)