Ahkaf Suresi Hakkında Bilgi

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 5 views

Ahkaf Suresi meaili, Ahkaf Suresi kurandaki yeri nedir, Ahkaf Suresi hakkında bilgi.

Uzun, eğri büğrü ve yüksek kum yığın­ları anlamına gelen “Hıfk” kelimesinin çok­luk hali olan “Ahkaf”, Kur’an-ı Kerim’in kırk altıncı suresinin de adıdır. Ahkaf su­resi, el Casiye’den sonra ve ez-Zariyat’tan önce nazil olmuştur. Mekki olan bu sure­de 35 ayet, 344 kelime ve 2300 harf bu­lunmaktadır. Ancak 10., 15. ve 35. ayetle­rinin Medeni olduğu nakledilmektedir.

Ahkaf, coğrafî bölge olarak Yemen ile Umman arasındaki yerdir. Burada Ad kav­mi yaşamıştır. Bu surede, yaradılış açısın­dan Allah ile kainat ilişkisi, inkarcıların psi­kolojik yapıları, insanın anne-babasına iyi­lik etmesi gibi ahlaki konular, Hz. Hud’un Ahkaf’a peygamber olarak gönderilişi ve burada yaşayan Ad kavminin helak edilişi anlatılmaktadır. (C.KIRCA)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ahkaf Suresi Hakkında Bilgi"


Top