Ana Sayfa Sosyal Bilimler Coğrafya Ağrı İli Hakkında Bilgi

Ağrı İli Hakkında Bilgi

27
0

Ağrı ili nerededir? Ağrı ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

Yurdumuzun doğu sınırını çizen dört ilimizden birisi de Ağrı’dır. Anadolu’nun en sarp ve dağlık bir bölgesinde yüz yıllar boyunca bakımsızlığa terk olunduğundan, ilin hiçbir kasabasında önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Böyle olduğu hâlde sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı yüzünden adı bütün dünyada en çok duyulan bir ilimizdir.

agriBu özelliğiyle dünya çapında turistik bir yer olması gereken Ağrı ve çevresi, gerekli tesislerin yokluğu yüzünden hiçbir gelişme gösterememiştir. Efsanelerde (Cennet Bağı) olarak anılan Ağrı ve çevresi, yurdumuzun belli başlı turistik bölgelerinden biri olmaya son derece elverişlidir.

Ağrı’nın Tarihi

Ağrı ve çevresinin tarihi, çok eski çağlara kadar uzanır. MÖ. 15’inci yüzyılda egemenlik kuran Hurri Mitanı Krallığı’nın sınırları, şimdiki Ağrı ilinin önemli bir parçasını da içine almıştı. Urartu’lar ve Kimmer’lerden sonra Pers’ler (M.Ö. 6. yüzyıl), Makedonya Kralı İskender (M.Ö. 4. yüzyıl) bu toprakları ele geçirmişti.

İskender’in ölümünden sonra çeşitli uluslar burada kısa süren krallıklar kurmuşlardı. Daha sonraki yüzyıllarda bölge, Romalılarla Part’lar arasında birçok defa el değiştirmişti (M.Ö. I ve M’nci yüzyıllar). Bizanslılar, Sasani’ler ve Arapların yüzyıllar boyunca sürüp giden saldırılarından kurtulamayan Ağrı Bölgesi, Oğuz Türklerinin batıya doğru yayılmalarıyla yeni bir çağa kavuştu. Ünlü Türk Hükümdarı Alp Arslan, Malazgirt Zaferi’ni kazandığı zaman (1071), Ağrı ve çevresi daha çok öncelerden Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları içine girmiş bulunuyordu.

Bundan sonra Türk Hakanı Celalettin Harzemşah, İlhanlı’lar, Moğol’lar, Karakoyunlu’lar, Akkoyunlu’lar ve Safevi’ler gibi Türk devlet ve hükümdarları 16’ncı yüzyılın başlarına kadar bu çevreyi ellerinde tutmuşlardı. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’i Çaldıran’da yenince, Ağrı Bölgesi de öbür yerlerle birlikte Osmanlı Türkleri ‘ne geçti (1514). Bir süre sonra Safevi’lerin yeni bir saldırıyla geri aldıkları bu topraklar, Kanuni Sultan Süleyman tarafından kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu’na bağlandı.

1877 – 1878 Savaşı sırasında Ağrı Bölgesi de Rus işgaline uğradı. Ama aynı yıl içinde yapılan Berlin Antlaşması ile yeniden sınırlarımız içine alındı. Ağrı, Birinci Dünya Savaşı’nda bir kere daha Rus saldırısıyla karşılaşmış, fakat Gümrü Antlaşması’yla (1920) yine Türk topraklarına katılmıştır. Ağrı Bölgesi, 1930 yılında bir Kürt isyanına sahne olmuşsa da askerî birliklerimizin başarılı bir harekâtıyla ayaklanma hızla bastırılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here