Ağın İlçesi Hakkında Bilgi

Ağın nerededir, Ağın sözlük anlamı, Ağın Leblebisi hakkında bilgi.

Doğu Anadolu bölgesinde, Elazığ iline bağ­lı bir ilçedir. Önce, Keban ilçesine bağlı bir bucak iken 1954 yılında ilçe haline getiril­miştir. İlin kuzey-batısındadır. Doğuda Tunceli’nin Çemişkezek, kuzeyde Erzincan’ın Ke­maliye, batıda Malatya’nın Arapkir, güneyde Elazığ’ın Keban ilçeleri sınırları ile Çevrilidir. 17 köyü vardır.

Yüz ölçümü: 207 km. kare

Nüfusu: 7.440

aginAğın ilçesinin toprakları, Fırat nehrinin sağ kıyısındadır. Arapkir ve Murat çayla­rının inişli-çıkışlı sırtları ilçe topraklarını meydana getirir. İlçe merkezinin çevresi bağ ve bahçeye, diğer kısımlar ekime elverişli tarlalar ve hayvan beslenen otlaklardır. Bu­nunla beraber, ekim çok azdır. Hububat ve baklagiller yetişir.

Ağın ilçesinin merkezi olan Ağın kasaba­sı Elâzığ’ın 76 kilometre batısındadır. Deniz­den yüksekliği 955-1005 metredir. Kasaba, aralarında bahçe ve bağların sokulduğu ye­di mahalleden meydana gelmiştir. Evler da­ğınık bir şekilde yapılmıştır. Etrafı da dağ ve bahçelerle çevrilmiş olduğundan bir ka­sabadan çok, büyük bir parkı andırır. Ka­saba içinde 70 çeşme vardır. Bununla be­raber, her evin önünde aşağı yukarı bir ku­yu bulunur. Bu kuyulara sular yumuşak ve killi kayalardan süzüldüğü için temiz ve içi­mi iyidir. Fırat nehri, kasabanın 4 kilometre doğusundan geçer. Kasabanın 5 kilometre batısında da Hastek köyünde, kayalar içine oyulmuş adına kal’a denilen mağaralar vardır.

Ağın halkı daha çok dokumacılıkla uğraşır, meyve ve hayvan yetiştirir. İlçenin belli baş­lı meyvesi üzümdür. Bağlarda açılan çukur­lara üzümler dallarıyla konularak üstü ör­tülür, böylece üzüm taze olarak ertesi yıla kadar saklanır.

Ağın ilçesinin Ağın leblebisi meşurdur.