Ağbani Nedir?

Ağbani nasıl üretilir, Ağbani nerelerde kullanılır, Ağbani hakkında bilgi.

Üstü sarı ipekle işlenmiş, açık sarı renk­te bir çeşit bezdir. Eskiden sarık, örtü, ku­şak, yorgan yüzü yapmakta kullanılırdı.

Türkiye’de en çok İstanbul ve Bursa’da ya­pılırdı. İmparatorluk devrinde orta sınıf halk ve tüccarlar ağbani sarık sararlardı.