Ağa ve Ağalık Sistemi Nedir?

Ağa sözlük anlamı nedir, Ağa kimlere denir, Ağalık sistemi hakkında bilgi.

Ağa, Osmanlılarda yer ve rütbe anlatan bir sıfattır. Osmanlı sarayında askerlik ve idare kuruluşlarında bir yerin sahibine Ağa, o yere de Ağalık denirdi. Yeniçeri Ağası, Yeniçeri Ağalığı; Kızlarağası, Kızlarağalığı; Kapuağası, Kapuağalığı gibi. Bu sıfat aynı zamanda Çavuşbaşı Ağa, Ağayı Sipahiyan, Silahdar Ağa gibi, memurluk adlarının başında veya sonunda da kullanılırdı.

19. yüzyıldan sonra ağa sözü yerini efendi ve bey sanlarına bıraktı. 1934 te ise memleketimizde imtiyaz ifade eden Paşa, Bey, Efendi gibi unvanlarla beraber Ağa unvanı da kaldırıldı.