Ana Sayfa Sosyal Bilimler Dini Bilgiler Aforoz Nedir, Kimler Aforoz Eder?

Aforoz Nedir, Kimler Aforoz Eder?

36
0

Aforoz etme yetkisi kimlere aittir, Aforoz olanların sonu, Aforoz etme hakkında bilgi.

Hristiyanlıkta ve Yahudilikte, dinin hak ve imtiyazlarına karşı suç işleyen kimselerin, din dışı sayılmasına denir. Ceza, Hristiyanlığın ilk zamanlarından itibaren tatbik edilmeye başlanmış, Orta Çağ’da Papaların elinde kralları, imparatorları bile korkutan bir hak haline gelmiştir.

Aforoz cezasını ancak Papalar ile Piskoposlar veya ruhani meclisler verebilir. Aforozun kaldırılmasında ise ancak Papanın ve ruhani meclislerin yetkisi vardır.
Katoliklerde iki çeşit aforoz vardır:

aforozBüyük aforoza uğrayan kimse bütün dini haklarını kaybettiği gibi, başka Hristiyanlarla da görüşmekten menedilir. Küçük aforozda ise ancak bazı haklarda kısıntı yapılır. Ayrıca, aforozun sürekli veya geçici çeşitleri vardır.

Avrupa tarihinde aforoza uğramış birçok hükümdarlar sayılabilir. Bunların en tanınmışı Alman Kiralı 4. Heinrich’tir. 1077 de aforoz edilen kıral, kendisini affettirmek için Papa 7. Gregorius’un kapısında yalınayak beklemiştir. 1094 te Philippe, 1140 da 7. Louiş, 1512 de 12. Louis, 1585 te 4. Henri, 1809 da da Napoleon Bonaparte aforoz edilmişlerdir.

Yahudilerde de aforoz cezası vardır. Filozof Spinoza Yahudi aforozuna uğrayanların en tanınmışıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here