Af Nedir, Anlamı

Af sözlük anlamı nedir, Kuranda af ne demektir, Affetmek nedir hakkında bilgi.

Arapça (afv) kökünden mastardır. Lü­gat anlamı bağışlamak, kusur ve günahın­dan dolayı cezalandırmamak demektir.

Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın çok affedici ol­duğuna dair pek çok ayet mevcuttur. Al­lah’ın sıfatı olarak “Afüvv” kelimesi 5 yer­de geçer ki anlamı “çok affedici” demek­tir.

Müminlerin de affedici ve bağışlayıcı ol­malarını emreden pek çok ayet mevcuttur. Mesela: “Affetmeniz takvaya daha ya­kındır.” (Bakara: 237), “Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz yahut bir kötülü­ğü affederseniz (bilin ki) Allah da affe­dici ve güçlüdür.” (Nisa: 149)

“Ey insanlar, eşlerinizden ve çocukları­nızdan size düşman olanlar vardır. Onlar­dan sakının. Amma affeder (kusurlarından) vazgeçer, bağışlarsanız, muhakkak ki Al­lah da çok bağışlayan ve esirgeyendir. (O da sizi bağışlar). Tegabün: 14)

“Af (yolunu) tut, iyiliği emret, cahille­re aldırma” (A’raf: 199)

“O takva sahipleri (Allah’a karşı gelmek­ten sakınanlar) bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah da güzel davrananları se­ver” (Ali İmran: 134)

Kur’an-ı Kerim’de afv kelimesinin, bağış­lama dışında bir anlamı daha vardır ki o da “malın ihtiyaçtan fazlası” anlamına gelir.

“Sana Allah için ne harcayacaklarını soruyorlar? Afvı (ihtiyaçtan fazla olanı veya helâl ve güzel olanı) verin, de.” (Bakara: 219) (S.POLAT)