Aeneis Kimdir, Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

Mitolojide Aeneis nasıl geçer, Aeneis kahramanı hakkında bilgi.

Mitolojide Troia’lı bir savaş kahramanıdır. Aşk ve Güzellik Tanrıçası Aphrodite ile Troia’lı kahramanlardan Ankhises’in oğludur.

Troia savaşlarında çok önemli bir rol oynamıştır. Dindarlığı ile tanınmış bir kimse olduğundan tanrıların onu koruduğu söylenir. Troia’nın düşmesi üzerine, düşmanın eline düşmemek için, kaçmış, kaçarken yaşlı babasını da sırtında taşımıştır.

Sayısı gittikçe artan bir taraftar kitlesiyle beraber önce ida dağına gitti, orada aeneisbarınamayarak göçmeye başladı. Bir müddet Kartaca’da eğlendikten sonra İtalya’ya geçtiler.

Roma şehrini onun soyundan gelenlerin kurduğu söylenir.
Aineias’ın göç efsanesi Romalı şair Vergilius’un Aeneis adlı eserinin konusunu teşkil etmiştir.