Adliye Vekaleti Nedir?

Adliye Vekaleti nedir, Adliye Vekaleti hakkında bilgi.

Memlekteimizde Batı anlamında Adliye teşkilatı, Tanzimat’tan sonra kurulmuştur. Gerçi daha önce de adalet işleri dikkat ve titizlikle yürütülürdü. Adalet mülkün temelidir, prensibi Fatih’in İstanbul u fethinden sonra bütün ülkede yer etmişti. Ad iye teşkilatının Bat, ölçülerine göre düzenlenmesini şu şekilde özetliyebiliriz:

1837 yılında Meciis-i Vâlâ-yı Ahkâm-, Adliye adıyla bir teşkilât kuruldu. Bu teşkilât 45 yıl sonra, 1882’de Şûrayı Devlet ve Divan-, Ahkâm-, Adliye adını aldı. Adliye Nezareti adını alması daha sonradır. Osmanlı