Adana Kalesi Hakkında Bilgi

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Tarih, Türkiye Coğrafyası 17 views

Adana kalesi nerededir, Adana kalesi tarihi hakkında bilgi.

Adana şehrinde, Sey­han nehrinin batı kıyısındadır. Bizans İm­paratoru lustinianus tarafından yaptırılmış­tır (527-565).

Kalenin hemen önünde bu­lunan ve kale kapısı ile birleşen Taşköprü’ nün temel ve ayakları da bu sırada yenilen­miştir. Doğudan batıya doğru uzanan kafe bir dörtgen şeklindedir, çevresi 300 metre­dir. Doğu yönünden akan Seyhan nehri ka­lenin gövdesini yalayıp geçerdi. Diğer üç yönü içi su dolu derin hendeklerle çevril­mişti. Surlarında yedi burç vardı.

adana_kalesiBu surlar­dan biri Seyhan nehrine, diğeri güneyde şehre açılan iki demir kapı vardı. Fakat, kale küçük olduğu için, şehrin evleri tama­men dışarıda kalırdı. Bununla beraber, şeh­rin her sokağının başına, kale kapısına ben­zer demir kapılar konulmuştu. Geceleri bu kapılar bekçiler tarafından kapanır, böylece şehrin güvenliği sağlanmış olurdu. Kalenin batısında bulunan 8 – 9 bin evli şehir toplu bir haldeydi. Sultan IV. Murat, Bağdat se­ferine giderken Adana’ya uğramış, kale için­de Ramazanoğulları tarafından yaptırılan sarayda misafir edilmişti.

Bölgeyi idaresi al­tında bulunduran Beylerbeyi Cafer Beyden halk hoşnut değildi. Padişaha Cafer Beyin zulmünden şikayet ettiler. Bazıları da, Padi­şaha bağlılıklarını göstermek için, kendileri­ni kale burcundan nehre attılar. Padişah, bunun üzerine, Cafer Beyi bu vazifeden uzak­laştırdı. Mısırlı İbrahim Paşa, Adana’yı işgal ettiği sırada (1836) kale surlarını baştan başa yıktırdı. Bugün birkaç parça duvar yı­kıntısından başka bir şey kalmamıştır. Taş­köprü tarafındaki semte Kalekapısı, batıda Abidinpaşa Caddesinin bittiği noktaya da Tarsuskapısı denilir.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Adana Kalesi Hakkında Bilgi"


Top