Ana Sayfa Sosyal Bilimler Coğrafya Adana Hakkında Bilgi

Adana Hakkında Bilgi

27
0

Adana ili nerededir? Adana ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

Adana, Cumhuriyet’ten sonra gelişen şehirlerimizden biridir. Bir endüstri ve tarım merkezidir. Anıtları öbür şehirlerimize oranla azdır. Arkeoloji Müzesinde Kilikya’yla ilgili tarihi eserler bulunur. Seyhan nehri üzerinde Roma imparatorlarından Hadrianus’un yaptırdığı ve Bizans imparatoru Justinianus’un onarttığı köprü ünlüdür. 21 gözlü olan bu köprünün uzunluğu 310 m’yi bulur. Seyhan barajı da Cumhuriyet çağının modern eserlerinden biridir.

Adana Yemekleri

adanaAdana’nın kebabı, çiğ köftesi ve içli köftesi çok ünlüdür. Şehrin çeşitli yerlerinde kebapçı dükkanlarına rastlanır. Adına lahmacun denen soğanlı, biberli ve kıymalı bir çeşit pide de çok beğenilir. Adanalılar bunun üzerine turunç suyu  da sıkarlar. Şalgam turşusuyla birlikte yerler. Şiş kebabı ve şiş köftenin yanına sumak, soğan, kırmızıbiber, tere ve maydanozdan yapılan bir çeşit salata konur.

Adana Adı Nereden Geliyor

Adana adının nereden geldiği üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

Boğazköy’deki kazılar sırasında ele geçen Hitit metinlerinde Adana’dan Uru Adania diye söz edilmektedir. Bizans tarihçileri, Uranüs’ün oğulları Sarus’la Adanus un Tarsuslularla yaptıkları savaş sonunda Adana’yı kurduklarını yazarlar. Adanus sözü zamanla çeşitli değişikliklere uğramış ve sonunda bugün kullandığımız Adana biçimini almıştır.

Adana’nın Tarihi

Adana şehri, eski çağlarda Tarsus limanı ile Misis arasında pek önemli ol mayan bir konak yeriydi. Gülek boğa zindan Çukurova’ya inilen yerde ve Seyhan ırmağının en kolay geçilen bölümünde kurulduğu için yavaş yavaş gelişti. Tarsus’un önemini kaybetmesi de bu ortamı hazırladı. Hititlerden sonra bir ara Asurluları geçen Adana ve çevresini, M. Ö. 6. yüzyılda İranlılar, M. Ö. 333’te de Büyük İskender aldı.

  1. Ö. 1’inci yüzyılda Pompeus, Adana’yı Roma hudutları içine aldı. M. S 395’te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce, Adana ve çevresi de, bütün Anadolu ile birlikte Bizans İmparatorluğu’nun payına düşmüştü. Büyük taş köprünün Justinianus çağında yapılan onarımından da anlaşılacağı üzere Adana, Bizans çağında çok gelişti.

7’nci yüzyıl ortalarında, Halife Hazreti Ömer çağında Müslüman Araplar, Adana kesimine geldiler, ama burasını bütünüyle ancak bu yüzyılın sonlarında ele geçirebildiler. 10’uncu yüzyılda, Bizanslıların geri aldığı Adana’yı 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkler ele geçirdiler.

Daha sonraki yüzyıllarda Adana ve çevresi elden ele geçti, burada birçok küçük krallık birbiri peşi sıra egemenlik kurdular. Bunların sonuncusu olan Ramazanoğluları Mısır – Suriye Türk -Memlük İmparatorluğu’na bağlı bir beylikti. Ramazanoğluları, Oğuzların Yüregir boyundandı. 1516 yılında, Yavuz Sultan Selim çağında, Osmanlı İmparatorluğu’na katılan Adana, bu tarihten sonra Türk egemenliği altında kaldı.

Adana İlinin Coğrafya Durumu

Adana, Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde bulunan bir ilimizdir. Doğusunda Maraş ve Gaziantep, güney-doğusunda Hatay, batısında İçel ve Niğde, Kuzeyinde Kayseri illeri bulunur. Güneyini Akdeniz kıyıları çevirir. İlin yüzölçümü 18.487 (izdüşümü alan 17.562} km2’dir.

Adana ilinin kuzeybatı, kuzey ve doğu kesimlerinde Toros sıradağları vardır. Kuzeybatı ve kuzeydeki yükseklikler Orta Toroslar sistemini meydana getirir. Doğudakilerse, Güneydoğu Torosların dış sırası olan Amanos (Gavur) dağlarıdır. Kuzey-batıda yer alan Alladığın yüksekliği 3.333 m’yi bulur. Adana ilinin üç yönünü kuşatan bu dağların eteklerinden Akdeniz kıyılarına kadar geniş Adana ovası uzanır. Bu geniş ova ortasında yer alan az yüksek Misis tepeleriyle iki bölüme ayrılır. Kuzeydoğudaki bölümüne Yukarı ova, güneydekine ise Çukurova adı verilir. Çukurova, Adana ilinin sınırlarını aşarak İçel iline de girer. Verimli toprakları kapsayan bu ova, Seyhan, Ceyhan ve Berdan (Tarsus) nehirlerinin getirmiş oldukları alüvyonlarla meydana gelmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here