Acemi Oğlanı Kimlere Denir?

Acemi Oğlanı ne işe yarardı, Acemi Oğlanının görevleri nelerdi, Acemi Oğlanı hakkında bilgi.

Osmanlı  İmparatorluğu ordusunun çeşitli sınıflarına  asker yetiştirmek üzere kurulan ocağın erlerine verilen addır. İlk önce 1. Murat  zamanında  Geliboluda  kurulmuş, daha sonra genişletilerek İstanbul’a nakledilmiştir.

Acemi oğlanları önceleri harplerde esir edilen  çocuklarla,  reaya  denilen Müslüman olmayan uyruklardan alınan çocuklardan seçilirdi. Bu çocuklar Türkçeyi ve Türk – İslam göreneklerini öğrenmeleri için Anadolu ve   Rumelideki   Türk   ailelerinin yanlarına gönderilir, birkaç yıl  orada  bırakılırdı.

Az bir ücret karışlığında hem çiftlik işleri görürler, hem de Türk terbiyesine göre yetişirlerdi. Anadolu’daki çiftçilerin hizmetlerine verilen   çocukların   alınıp   verilmesine Anadolu Ağası, Rumelidekilere de Rumeli Ağası   karışırdı.  Bu  çocuklar yetişince, Acemi Ocağı denilen ocağa alınırlardı.

Bu ocak 31 bölüğe ayrılmıştı. Ocağın acemilerine ulufeli acemi oğlanları ve torba oğlanları denilirdi.  Bunlar yapım evlerinde, büyük ticaret gemilerinde, devlete ait büyük inşaatlarda çalışırlardı. Acemi oğlanlarına gündelik, elbise ve yıldan yıla da adet-i zerpul adıyla ayakkabı   parası  verilirdi.

Kışlaları İstanbul’da Şehzade Camisi yakınlarında Direkler arasındaydı. İstanbul’dakilerin baş ağası İstanbul Ağası, Geliboludakilerinkine de Gelibolu Ağası denirdi. Acemi oğlanların kıdemlileri ihtiyaca göre Bedregah veya kapıya çıkmak deyimiyle Yeniçeri, Bostancı ocaklarına verilirlerdi.