Abdurrahman III. (-bin Muhammed) Kimdir

3. Abdurrahman  (-bin Muhammed) Kimdir, Kısaca Bilgi:(890-961) 

Endülüs Emevî hükümdarlarının sekizincisi ve en büyüğüdür. Abbasi Halifesi Mukte-dir’in yeteneksizliğini görünce, halifeliğin Emevîler’in hakkı olduğunu ileri sürerek, kendisini halife ilan etti; Nasır li dinillah, unvanını aldı. Endülüs’te yerleşmiş İspanyollar, Araplar, Berberiler arasındaki sürekli çatışmalara bir son verdi; dıştan gelecek saldırılara karşı memleketin sınırlarını güvenlik alt aldı. Büyük bir donanma kurarak Akdeniz’de hakimiyetini sağladı, dolayısıyla Afrika üzerinde de geniş bir sözü geçerlik kazanmış oldu, 912’den 961e kadar süren kırk dokuz yıllık hükümdarlığı sırasında, Ortaçağ’ın en mükemmel, en uygar devlet yönetimini kurmuştur.