2. Hakem Kimdir, Hakkında Bilgi

2. Abdurrahman kimdir, 2. Hakem hayatı hakkında bilgi.

Endülüs Emevi hükümdarlarının dördüncüsüdür. Babası Hakem’den sonra, 822 yılında tahta çıkmış, 30 yıl hükümdarlık etmiştir.

Fransızlarca, Normanlarla, öbür küçük Hristiyan devletleriyle sürekli savaşlara girmiş, bir yandan da memlekette çıkan kıtlığı yerinde tedbirler alarak önlemiştir. Para bastırmış, camiler, yollar yaptırmış, Endülüs’ün bayındırlaşmasına büyük hizmetler etmiştir. Posta usulünü ilk onun bulduğu söylenir.