Abdurrahman Gafiki Kimdir, Kısaca Hayatı

Abdurrahman Gafiki Kimdir, Kısaca Hayatı Biyografisi: (?-732)

Endülüs Emevi Devletinin ünlü valisi, serdar, (başkomutan,) d,r. İspanya fatihi Musabın Nusayr ile oğlu Abdülâziz’in adamıdır. Yezidi’n halifeliği sırasında Erbune valisi, sonra da İspanya yarımadasının sağ kıyıları komutanı olmuştur. 721 ve 728 tarihlerinde olmak üzere, ordularıyla iki kere Pirene Dağlandı aşarak, şimdiki Fransa’nın bulunduğu Galya’ya girdi;  Bordesuz şehrini aldı. Hiş-am’ın halifeliği sırasında, Endülüs Genel Valisi Ubeyd’e, Abdurrahman Gafikî’yi Endülüs valiliğine atadı (730). 732’de Galya üzerine yeni bir saldırıya geçti. Savaş sırasında komutanları arasında geçimsizlik çıktığı için, Charles-Martel komutasındaki düşman ordusuna yenildi. Avrupa’lı tarihçiler Avrupa’nın bu yenilgi sayesinde Endülüs boyunduruğu altına girmekten kurtulduğunu ileri sürerler. Abdurrahman Gafikî, o çağ Avrupa’sında bir masal kahramanı gibi görülmüş, adı Fransızları yıllarca titretmiştir.  Hatta Fransız kadınlarının yaramaz çocuklarını “Abdâre-me geliyor!”  diyerek korkuttukları bile söylenir.